Flere jobber sikrer velferden

Lyttende politikere likte dialogmøte

NHO Vestfold samlet denne uken et knippe bedriftsledere og politikere i innspurten av valgkampen

#205

Lars Fredrik Bakke, Wood Group og Britt Røed Lohne, WK Entreprenør

Publisert 06.09.17

Vestfold og Telemark

Møtet førte til dialog om infrastruktur og samferdsel, kompetanse, det seriøse arbeidslivet og rammebetingelser som er nødvendig for å drive og utvikle næring i Norge.

Frps Morten Stordalen, Anders Tyvand fra Krf og Høyres Kårstein Eidem Løvås som kom fra Stortinget. I tillegg sentrale kommune- og fylkesvalgte representanter og nomierte Vestfoldpolitikere, blant annet SVs Olav Sannes Vika, Aps Lozan Balisany, MDGs Harald Moskvil, Senterpartiets Per Asbjørn Andvik og Venstres Per Martin Berg. Godt valg og lykke til! Vi ser frem til flere dialogmøter.

Wood Group, Volmax, WK Entreprenør, Skagerak International School, Hasås, Indra Navia, Esacon, Torp Lufthavn og Lundhs AS innledet møtet med korte appeller fra sine næringer, og politikerne lyttet og skrev om kommenterte konstruktivt tilbake.

 

Her er et lite resyme av noe av tematikken som ble drøftet:

 • Arbeidsplasser blir ikke vedtatt i Stortinget, men rammebetingelsene og virkemidlene som velges, har stor betydning, ikke minst på tanke med rettferdighet i forhold til håndheving av regler, utenlandske selskap og behovet for en forutsigbar og langsiktig skatt- og avgiftspolitikk.

 • Arbeidsplasser er en konsekvens av næring, da må næring utvikles. Tiltak i de etablerte bedriftene er avgjørende, for det fører til vekst for underleverandørene under toppen av verdikjeden. Dette må ikke glemmes i iveren etter å satse på gründere.

 • Offentlige anskaffelser er et massivt verktøy for å skape arbeidsplasser, men er de innovative nok? Brukes statlige etater som verktøy?

 • Arbeidet mot arbeidslivskriminalitet er viktig, useriøse aktører må lukes ut. Det er umulig å være seriøs bedrift og konkurrere mot andre som ikke følger lover og regler. Men det er et problem at regelverket som er laget for å få bukt med problemet og håndhevingen av dette, hemmer de seriøse. Tidkrevende kontroll- og dokumentasjon tar mye av tiden og er kostbart, svekker bransjers omdømme og fører til lavere verdiskaping.

 • Det er ingenting en bedriftsleder heller vil enn å ansette flere fast, men det er ikke mulig å bemanne for konjunkturtopper. Et moderne og fleksibelt lovverk er nødvendig om norske bedrifter skal kunne overleve, bedrifter må kunne leie inn på topper og er avhengige av en seriøs bemanningsbransje og gode underleverandører.

 • Vestfold har mange underleverandører til petroleumsnæringene, og har vært gjennom turbulente år med omstilling. Et stort problem i slike perioder, er NAVs regler for permitterte. Det mangler rette tilskudd for å legge til rette for omskolering, kursing og opplæring. Permitterte blir slik sittende hjemme og mister kontakt med bedriften og henger etter faglig. Dette kan være en årsak til at oppsigelser velges fremfor omskolering.

 • Lastebiler er nyttekjøretøy i logistikk for samfunnet, men norske aktører pålegges svært mange begrensninger, skatter og avgifter i klimakampen. For å overleve i konkurransen med utenlandske bedrifter, trengs mer forutsigbarhet og en langsiktig politisk strategi om man skal klare å velge forretningsmodell for omstilling, produksjon og salg.

 • På Torp er det to flyskoler, Pilot Flight Academy og European Helicopter Center. Dette er attraktivt for regionen og nødvendig om vi skal dekke det store behovet flyselskapene har for piloter. Problemet er at Torp i alle år har subsidiert skolene gjennom å ikke ta betalt for skolenes bruk av tårntjenester og flynavigasjon. Nå er ikke dette lenger mulig, og rådet til politikerne er at staten tar over denne utgiften, som totalt dreier seg om så lite som 20 millioner i året, for hele landet. Men det haster! Er ikke dette finansiert innen 1. januar 2018, er det fare for at flyskolene finner samarbeidspartnere i andre land eller må legges ned.

 • Fag- og yrkesopplæring handler om godt samarbeid mellom fylkeskommunen, partene i arbeidslivet, de videregående skolene, bedriftenes «Opplæringskontor» og lærebedriftene. Ordningen er god og kompetansen de faglærte har, er ettertraktet. Når det er sagt, er det vårt felles problem at mismatchen er for stor, mange bransjer får ikke søkere, andre har for mange søkere. Her har partene og opplæringskontorene mange gode ideer som vi håper politikerne tar kontakt for før nye løsninger blir vedtatt uten kunnskap og dialog.

 • Friskoler blir også tidvis urettferdig behandlet, ikke minst med tanke på tilskudd som gis til husleie. Stortinget har bedt om en utredning, denne har latt vente på seg. Men i møtet kunne Høyres representant Løvås formidle at utredningen er gjort og lanseres i oktober!

 • Nye, svært avanserte teknologiske næringer som kan bli en enorm eksportvare, men kan ikke nyttiggjøre seg av virkemiddelapparatet pga. lite oppdaterte regler og mandat. Dette er noe NHO-landsforeningen Abelia kan bidra med i samtaler med Storting og regjering. NHO har også mange medlemmer som kan strategisk Fou-veiledning og kan være interessante samtalepartnere i dette utviklingsarbeidet.