Månedens bedrift: Murmester Dag Arne Nilsen AS

De er Vestfolds største murmesterbedrift og har opparbeidet seg et solid og godt renommé som en dyktig og seriøs håndverksbedrift.

#205

Murmester Dag Arne Nilsen. Fotograf: Jon Grimsgaard

Publisert 01.06.17

Vestfold og Telemark

"Vi drar ikke før kunden er fornøyd" - Dag Arne Nilsen

Det startet i 1986

Dag Arne Nilsen bestod svenneprøven i murerfaget i 1986 og startet egen bedrift. Allerede året etter ble første mann ansatt. Året før startet Odd Rui for seg selv og bygget opp sin bedrift. Og drøye 20 år senere fant de sammen ved at de i 2007 fusjonerte den velrennomerte Murmester Odd Rui AS inn i Murmester Dag Arne Nilsen AS. Med dette ble det tilført flere fagområder og målet om en komplett murmesterbedrift var nådd. I 2011 ble Murmester Olav Braut innlemmet. I dag er det 35 ansatte på Broen ved Sem og 14 ansatte i avdelingen på Kongsberg. De har en stor del av sin omsetning fra det profesjonelle markedet, som ferdighusprodusenter og byggmestere. Men de har også oppdrag for forsikringsselskaper og er inne på rehabiliteringsjobber for blant annet riksantikvaren. Og de tar oppdrag i privatmarkedet. Så det er et bredt spekter.

De har sosiale arrangementer, alt fra fisketurer på Hardangervidda til sommerfester på Tufte gård. Sist var det en av de ansatte som knuste Olav Tuftes rekord i melkespannkasting. Så det er spreke folk i bedriften. - Vi har både helseforsikring, gode forsikringer generelt og gode pensjonsordninger, sier Nilsen. - Vi bryr oss om folka våre, og vi gir de stort ansvar. Det vokser de på, sier Rui. Et sykefravær på 2 prosent i et fysisk tungt yrke, vitner om et godt arbeidsmiljø og at de ansatte trives. Det er variert arbeid, alt fra hytter i skjærgården til restauringsoppdrag på Slottsfjellet. 

Stolte av faget sitt

Vi har aldri tapt penger på lærlinger - Odd Rui

Fagstoltheten og et godt ry gjør at kundene kommer tilbake og at nye kunder kommer til. De har gjennom lang tid bygget opp fagkompetanse og levert kvalitet og har blitt en fortrukket leverandør, særlig på mer kompliserte oppdrag. Eller når det gjelder rehabilitering og konservering. De har nå en som skal opp til svenneprøven innen dette fagområdet.

De er en lærebedrift, og har alltid 3 - 4 lærlinger. Det er viktig å sørge for å fylle opp når etterhvert den eldre garde går av med pensjon. Men det er utfordrende å få ungdom til å søke seg til yrket. - Får vi ikke dette til, så forsvinner fagkunnskapen sakte men sikkert. Og når nå mye av den utenlandske arbeidskraften reiser hjem, blir dette krevende, sier Rui. De har et godt og tett samarbeid med NAV og har flere gode historier hvor de har fått kandidater som har vist seg å være både dyktige og arbeidsvillige. Dette har vist seg å være en god rekrutteringsarena. En av disse har nå kommet inn i et ordinært læreløp og skal opp til fagprøven. 

Medbyggerne

Seriøsitet og fagkompetanse er svært viktig, og bedriften har engasjert seg sterkt i seriøsitetsprosjektet Medbyggerne. Odd Rui har brukt mye tid og krefter på dette temaet som er svært viktig for bransjen. Og det gjelder alle håndverksfagene. Og de forskjellige håndverkslaugene står sammen om denne satsingen. Takk for at du handler hvitt, er budskapet. 

Odd Rui (til høyre) har engasjert seg veldig i Medbyggerne. Fotograf: Jon Grimsgaard

#205

Men det er også viktig å finne frem til de useriøse og sørge for at de kontrolleres. Tips handler ikke om angiveri. Det handler om å sørge for lik konkurranse. Odd Rui er nå etterspurt foredragsholder for blant annet skatteetaten. Han har sammen med leder for byggmesterlauget, Rolf Eilerås, delt av sin erfaring hvordan skatteetaten best angriper de useriøse aktørene i markedet. Utfordringene her er betydelige. Det er ikke lenger en enkelt håndverker som tjener seg opp en ekstra sydentur. Gjennom det som avdekkes, ser man at det er organisert kriminalitet som står bak med underbetalte arbeidstakere som står helt uten rettigheter. Og - de useriøse tar ikke lærlinger. Så dette gir langt større konsekvenser enn tapte skatteinntekter.

Vestfold Murmesterlaug

Dag Arne Nilsen har vært leder for Tønsberg Murmesterlaug, som nå nylig har skiftet navn til Vestfold Murmesterlaug. Og de ønsker flere medlemmer velkommen. Det er nå kartlagt murmesterbedrifter i Vestfold og det er en klar målsetning om å få med flere mesterbedrifter i lauget. Bare ta kontakt, avslutter en engasjert laugsformann.

Det er viktig at bilene til håndverksbedriftene er merket med navn og logo.  Fotograf: Jon Grimsgaard

#205

Kontakt oss

Jon Grimsgaard

Bedriftsrådgiver

NHO Vestfold

jon.grimsgaard@nho.no
Telefon
92287375