NHOs kompetansebarometer 2016

Kompetanse i fokus

Vet lærlingene at de en dag blir mester, fagskolekandidat, fullfører en master, blir trainee og prosjektleder?

Distriktsleder Lars N. Hjertås hos Veidekke Entreprenør Telemark/Vestfold mener at bransjen kan bli flinkere til å opplyse om karrieremuligheter. (Foto: Magnus Foss Nilsen)

Publisert 17.02.16

Vestfold og Telemark, Kompetanse og utdanning

NHOs kompetansebarometer 2016 er klart, vår kartlegging av bedriftenes behov og strategier for å dekke disse. Undersøkelsen viser at det er et stort gap mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse. Det er innen byggfag, elektrofag og mekaniske fag at kompetansebehovet er størst. Kravet om kompetanse i teknologi, øker i alle bransjer.

Tilstrekkelig og forutsigbar tilgang på relevant kompetanse er en forutsetning for verdiskaping i norsk næringsliv, rådsøkere må derfor få kunnskap om arbeidsmarkedet når de skal ta valg. Skoler, karriereveiledere og lærebedrifter som legger til rette for slikt samarbeid er derfor gull verdt. Og vi har grunn til å være stolte av alle bedriftene som legger til rette for dette, og for at de kontinuerlig driver god opplæring.

"Veidekke Entreprenør har til enhver tid ansatte lærlinger, legger til rette for at ansatte uten formell kompetanse skal kunne ta fagbrev og har trainee-program for nyutdannede bachelor- eller masterkandidater", forteller distriktsleder Lars N. Hjertås.

"Å være en dyktig, kvalifisert håndverker er begynnelsen på en karriere der de som har ambisjoner, har alle muligheter", sier Blom Ola Blom, avdelingsleder i NCC Construction AS, Avdeling OKK i Tønsberg.