Mange gode krefter i sving for økt verdiskaping

Fem arbeidsgrupper med representanter fra næringsliv, partene i arbeidslivet, kommuner, fylkeskommunen, høyskolen og Forskningsrådet, har de siste ukene jobbet ulike tema.

Noen av deltagerne og gruppelederne fra arbeidet: Fra venstre: Tore Strømsodd direktør i Innovasjon Norge Vestfold og Buskerud, Vivil Hunding Strømme rådgiver i NHO Vestfold, Espen Torbjørnsen fra Vestcap AS og Sandefjord næringsforening, Carl Erik Fagernæs divisjonsleder i Rambøll og Harald Østberg Vice President i Techni. Foto: Vestfold fylkeskommune

Publisert 05.05.14

Vestfold

Et av temaene  var skole og næringsliv som rådgiver i NHO Vestfold Vivil Hunding Strømme har jobbet med. Hun synes arbeidet har vært viktig.

-Det bygger bro mellom utdanningsinstitusjonene og næringslivet og viser at samordning og gjensidig interesse for hverandres kompetanse er avgjørende for økt verdiskaping. Jeg er engasjert og positiv til arbeidet med planen fordi jeg tror den kan stake ut en kurs vi kan følge for å oppnå både egne og felles mål. Jeg håper planen kan samordne "like" mål og tiltak fra de tre forvaltningsnivåene, slik at aktører fra næringsliv, politikk og off. administrasjon kan jobbe mer effektivt og målrettet sammen, sier hun.

Kontakt oss

Vivil Hunding Strømme

Rådgiver

NHO Vestfold

vivil.hunding.stromme@nho.no
Mobil
95936337