YN-møter i 2016

Velkommen til våre formøter på Ås og de offentlige møtene på fylkeshuset

Vi gir politikerne råd om fag- og yrkesopplæring

Politikerne ønsker råd om fag- og yrkesopplæring

Publisert 11.01.16

Yrkesopplæringsnemda

Våre forberedende møter på Ås er på mandager klokken 13.30-15.30:
Datoer: 11.04, 30.05, 29.08, 17.10, 14.11 og 28.11
Møtene i yrkesopplæringsnemnda og hovedutvalget for utdanning er på onsdager klokken 09.00 og kl. 13.00 med felles informasjonsøkt midt på dagen. Datoer:
09.03, 20.04, 08.06, 07.09, 26.10, 23.11 og 7.12 

Opplæringsloven § 12-4 gir yrkesopplæringsnemndene følgende hovedoppgaver:

  • Arbeide for at yrkesrådgivingen blir best mulig.
  • Arbeide for best mulig dimensjonering av utdanningstilbudet.
  • Fremme forslag til organisering, arbeidsmåter og strategier for å utvikle kvaliteten av fag- og yrkesopplæringen.
  • Vurdere hvordan kompetanseutvikling kan sikres.
  • Vurdere og uttale seg om rutinene i fylkeskommunen for å sikre kvaliteten av fag- og yrkesopplæringen.
  • Vurdere hvordan samhandlingen mellom skoler og lærebedrifter kan bedres
  • Nemnda har også et regionalt ansvar for at arbeidet i det nasjonale SRY - samarbeidsrådet for yrkesfag og de faglige rådene følges opp. De gir råd om tilbudsstrukturen innenfor de yrkesfaglige utdanningsprogrammene, kompetanseplattformer og læreplaner for alle lærefag og yrkesfag.

Kontakt oss

Vivil Hunding Strømme

Rådgiver

NHO Vestfold

vivil.hunding.stromme@nho.no
Mobil
95936337