NHO tegner kartet på nytt - kun 4 kommuner i Vestfold

Dagens kommunekart er tilpasset forholdene vi hadde for 50 år siden. Næringslivet ønsker færre kommuner som vil stå bedre rustet til å takle morgendagens utfordringer. Det er viktig både for bedriftene og for innbyggerne.

NHO ser for seg 4 store Vestfoldkommuner i fremtiden, med byene som drivere.

Publisert 12.08.15

Vestfold og Telemark

NHO har tegnet et helt nytt Norgeskart der antall kommuner reduseres fra dagens 428 til 77! 

Klikk frem din kommune i vårt interaktive kart

Bedriftene og innbyggerne stiller stadig større krav til kompetanse og koordinering.  Bo- og arbeidsmarkedsregionene har utvidet seg de siste årene, mens kommunegrensene har ligget fast. NHO ønsker at en bo- og arbeidsmarkedsregion består av en stor kommune.  Dagens mange småkommuner gir unødvendig byråkrati og man ser ikke areal-, bolig- og transportpolitikk i sammenheng.  Dette hindrer raskere utbygging av for eksempel kollektivtilbud og boliger.

Mange bedrifter driver sin virksomhet på tvers av kommunegrensene. De må forholde seg til mange forskjellige areal- og planregimer og tekniske etater. Dette gjør prosessene mer tidkrevende og uforutsigbare. Større kommuner gjør det lettere å drive effektivt og å sikre bedre anvendelse av arbeidskraften lokalt.

-Dersom Vestfold skal kunne konkurrere med andre regioner i Norge, er vi avhengig av at vi velger politikere som tør, vil og kan bygge nye store kommuner for å møte fremtidens utfordringer, sier regiondirektør i NHO Vestfold Kristin Saga. -Dagens kommunestruktur er for lengst gått ut på dato og det er nå politikerne må brette opp ermene og ta steget fullt ut, sier hun. -Men da må vi ha politikere som er fremsynt og inkluderende og som tør å ta nødvendige grep sammen med sine nabokommuner for å bygge fremtidens kommuner. -Sandefjord, Andebu og Stokke var først i landet, og resten av Vestfold har mye å lære av hvordan de gjennomførte prosessen, mener Saga.

NHO Vestfold har tatt til orde for 4 store kommuner i fylket vårt: Larvik, Sandefjord, Tønsberg og Horten/Holmestrand, der byene er drivere. NHOs nylig fremlagte kommune-NM viste med all tydelighet at Vestfold scorer langt bedre på de valgte indikatorene når flere Vestfoldkommuner sees samlet i større enheter, enn når man kun måler en og en.

Konsernsjef Heine Wang i Nokas sier det slik i et filmintervju med NHO Vestfold: -Vi trenger større kommuner for å tenke helhetlig om arealpolitikk og infrastruktur, ikke minst når det gjelder veiutbygging i Tønsberg hvor vi holder til. -I tillegg vil kravene til kommunenes tjenesteproduksjon i fremtiden gjøre det nødvendig med større enheter for å rekruttere god nok kompetanse for å utføre oppgavene. -Dette vil også være avgjørende for at folk ønsker å bosette seg i vår region og dermed sikre Nokas fremtidig arbeidskraft.

-Det skal fortsatt være fint å bo i hele landet, sier Kristin Saga. -Kommunereformen handler om å skape mer vekstkraftige kommuner – ikke om å bygge ned lokalsamfunn.

 

 

 

Kontakt oss

Kristin Saga

Regiondirektør

NHO Vestfold og Telemark

kristin.saga@nho.no
Mobil
90181077