NHO Vestfold og Telemark blir en region

01.01.2018 slo NHO Vestfold og NHO Telemark seg sammen. Regionkontoret blir på Klosterøya i Skien med 6 ansatte.

#205

Regiondirektør NHO Telemark, Nikolai Boye og regiondirektør NHO Vestfold Kristin Saga

Publisert 13.12.17

Telemark, Vestfold og Telemark

31. mars 2018 går regiondirektør for NHO Telemark, Nikolai Boye, av med pensjon. Regiondirektør for NHO Vestfold, Kristin Saga, vil lede NHO Vestfold og Telemark videre. 

Det nye styret i NHO Vestfold og Telemark består av Knut A. Barland (styreleder), styremedlemmer: Merethe Olsen, David Verdu, Geir Helge Espedalen, Ingeborg Lindheim, Lars Fredrik Bakke, Britt Røed Lohne, Stig Lindahl, Gro Merethe Rørvig og Ellen Flø Skagen.

Til sammen representerer NHO Vestfold og Telemark over 1900 små og mellomstore bedrifter. Større slagkraft og effektivisering av driften, bedre service og et sterkere kompetansemiljø er noen av fordelene våre medlemsbedrifter vil oppnå ved å bli slått sammen. 

Sammenslåing er en naturlig vei å gå og i takt med tiden. Store deler av våre fylker dekker i dag en sammenhengende bo- og arbeidsmarkedsregion på tvers av kommune- og fylkesgrenser. Inn- og utpendlingen mellom Søndre Vestfold og Telemark begge veier er allerede stor. Disse arbeidsmarkedsregionene kommer til å utvides ytterligere med ferdigstilling av vedtatte samferdselsplaner for vei og tog. Vi har også flere sterke regionale- og bransjemessige klynger somhar et stort vekstpotensial, og som vil styrkes med et enda tettere samarbeid på tvers av fylkesgrensene. De fleste regionale planer har betydning for næringslivet. Flere områder omfattes av dette. Eksempelvis infrastruktur, offentlige tjenester og utdanning. Det er også viktig at fylkene/regionene blir styrket i forhold til gjennomslagskraft på sentralt nivå. NHO ønsker å kunne utføre en enda bedre jobb for medlemmene våre.

Det viktigste er å skape flere arbeidsplasser, og vi må fremover jobbe for økt verdiskaping i privat næringsliv. NHO Vestfold og Telemark vil ha større påvirkningskraft opp mot både lokale, regionale og nasjonale myndigheter, i arbeidet med å legge til rette for videre vekst og utvikling. NHO Vestfold og Telemark vil gjøre regionen sterkere og tjene næringslivet bedre i fremtiden. 

Kontakt oss

Kristin Saga

Regiondirektør

NHO Vestfold og Telemark

kristin.saga@nho.no
Telefon
90181077