NHO Vestfolds Næringskonferanse 2015

Vi blir flere! Hvor skal vi bo og hvor skal vi jobbe når dagens 15-åringer er 40?

Temaet for konferansen handlet om de utfordringene vi har når dagens 15-åringer er 40... Hva var vel da mer naturlig enn å la to 15-åringer åpne konferansen med vakker sang? Hannah Wengård og Ingrid Saga Andersen trollbandt forsamlingen

Publisert 10.03.15

Vestfold og Telemark


Det ble en litt anderledes dag på Bølgen når NHO Vestfold arrangerte sin årlige Næringskonferanse. Lars Kobro, godt over 40, fra Telemarksforsking og Hannah Wengård på 15, fra Breidablikk ungdomskole var dagens konfransierer.

Klikk her for å laste ned foredragene!

Utfordringene

Kristin Skogen Lund: Fremtiden bygges nå!

Kristin Skogen Lund entret scenen til sountracket fra James Bond-filmene, og innledet med å tegne et bilde av de utfordringer vi står ovenfor. Hun hadde et klart budskap som hun oppsummerte i syv punkter:

 1. Ett stasbudsjett til investeringer i vei og jernbane
 2. Ny infrastruktur understreker behovet for sammenheng i politikken
 3. Halvér planleggingstiden
 4. Doble kapasiteten i kollektivtilbudet i rushtrafikken
 5. En nullvisjon for utslipp fra landbasert transport innen 2040
 6. 700.000 nye boliger trengs for å holde tritt med befolkningsveksten
 7. Og til slutt: vi ser for oss et land med 100 kommuner, der ett byområde = én kommune

Hvor mange blir vi i 2040

Asti Syse fra SSB presenterte fremskrivningene av befolknings-veksten i Vestfoldkommunene. Vi blir flere, og den største veksten kommer rundt de største byene. Det spesielle i Vestfold er at alle kommunene øker. I følge SSB vil det være nærmere 300.000 innbyggere i Vestfold innen 2014. Dette er en økning 22 prosent. Disse prognosene baserer seg på et middels anslag.

Veksten kan påvirke

Knut Vareide: Vestfold er et arbeidsmarked!

Og det tok Knut Vareide fra Telemarksforsking tak i. For disse prognosene forutsetter at vi "fortsetter som før"... Men dette er det er mulig å påvirke. Han trakk frem fire faktorer som gjør et område attraktivt:

 • Omdømme
 • Identitet og kultur
 • Ameniteter (goder)
 • Areal og bygninger

Arbeidsplassvekst er den viktiske drivkraften for nettoinnflyttingen til norske kommuner. Men ikke i Vestfold, fortsatte han. Vestfold er ett arbeidsmarked og her er det derfor den samlede arbeidsplassveksten som teller mest. Så hans siste råd til de fremmøtte, både politikere, byråkrater og næringslivet var like enket som det var tydelig: Vestfold er ett arbeidsmarked - samarbeid om næringsutvikling!

Hva kan vi lære av historien?

- Vestfoldinger har samarbeidet før, sa Terje Gansum. Han er arkeolog med magistergrad og doktorgrad. Han fortalte historier fra vikingetid om hvordan de samarbeidet og organiserte i tidligere tider. Det var en noe mer brutal tilværelse den gang, men det var likevel gode, og noe muntre sammenligninger til vår tid.

En praktisk øvelse: Bygge tillit - tåle ulikhet

 

Nettopp for å fokusere på kraften i det å samarbeide, tok Bjørn Z. Ekelund (innfelt) og Lars Kobro forsamlingen gjennom en praktisk øvelse: Diversity Icebreaker. Team-medlemmer som er klar over sine likheter og forskjeller, - som erkjenner hverandres egenart og som er tydelige på roller og prosesser de arbeider innenfor, lykkes bedre enn andre. Det ble både muntert og lærerikt.

Forskningsprosjekt på Thor Heyerdahl

Elever fra Thor Heyerdahl videregående skole var blitt utfordret på hva  ungdommene tenker om flytting fra og til Vestfold. Det var imponerende hva de på kort tid hadde fått av resultater. Det var fire elever  som presenterte de funn de hadde gjort: Piotr J. Rybka, August A. Rømen, Aurora T. Bergli og Helene G. Olsen. Deres funn var at ungdom flytter fra Vestfold, men de kommer tilbake... Lenge før de blir pensjonister! Presentasjonen finnes under.

Hadde vi ikke hatt så dårlig tid, så hadde vi aldri klart det!

Å gjøre det umulige mulig

 Sjur Dagestad delte sine tanker om innovasjon og startet med en meget enkel og presis definisjon: "Innovasjon er en så bra, ny løsning at andre vil ta det i bruk!" Han har nettopp utgitt et bokprosjekt hvor han er en blant 150 innovatører som deler sine erfaringer. Denne boken var også foredragsgaven på konferansen. Det ble som ventet en humørfyllt forestilling. 

 

Se lenkene under for å laste ned foredragene.

Kontakt oss

Jon Grimsgaard

Bedriftsrådgiver

NHO Vestfold

jon.grimsgaard@nho.no
Telefon
92287375
Kristin Saga

Regiondirektør

NHO Vestfold og Telemark

kristin.saga@nho.no
Telefon
90181077