Kommune-NM 2015

Resultatene i NHOs Kommune-NM viser helt tydelig at Vestfoldkommunene vil score høyere dersom de slår seg sammen!

Stokke, Andebu og Sandefjord var først i landet om å søke om kommunesammenslåing - og et eksempel til etterfølgelse i resten av kommune-Vestfold

Publisert 22.07.15

Vestfold og Telemark

Når vi rangerer enkeltkommunene hver for seg slik de eksisterer i dag, finner vi ingen av Vestfoldkommunene blant de 20 beste i landet. Mens dersom vi grupperer kommunene i naturlige regioner, havner 3 Vestfoldregioner blant de 20 beste, nemlig Sandefjord på 11., Tønsberg på 16. og Horten/Holmestrand på 19. plass.

-Dette kan absolutt tolkes i favør av større sammenslåtte kommuner i Vestfold i fremtiden, sier regiondirektør i NHO Vestfold Kristin Saga. - I alle fall dersom vi legger næringslivets behov til grunn og ser på de indikatorene som er benyttet i Kommune-NM. NHOs Kommune-NM rangerer norske kommuner og regioners attraktivitet og vekstkraft basert på 22 indikatorer som er kategorisert i fem områder:

I år er også næringslivsdimensjonen integrert i kåringen. I tillegg er det gjort noen andre mindre justeringer, slik at årets resultater ikke er helt sammenlignbare med tidligere år.

-Undersøkelsen viser at de kommunene og regionene som rangeres høyest har høy befolkningstetthet, de ligger nær universiteter og de er preget av næringsklynger innen petroleum og teknologi, sier Kristin Saga. -Her har Vestfold alle muligheter, fortsetter hun, for vi vil være attraktivt som bosted fremover. -En fusjonert høyskole i Vestfold, Buskerud og Telemark vil satse hardt på å bli universitet og vi har allerede en spennende teknologiklynge med tyngdepunkt i Horten og tilknytning nettopp til høyskolen. -Dette viser også hvor viktig det er at vi i Vestfold fortsetter arbeidet med å øke verdiskaping og sysselsetting i fylket vårt, slik vi bl.a. har satt i gang gjennom "Regional plan for verdiskaping og innovasjon" (RPVI), sier Saga. -Jeg opplever at bevisstheten hos Vestfolds politikere om viktigheten av å legge tilrette for næringslivet har økt den senere tid. -Dersom vi nå også får til en omstrukturering av kommunene slik at ressursene utnyttes bedre og større områder sees under ett, tror jeg vi vil lykkes enda bedre i å skape attraksjonskraft både som bosted og arbeidssted, avslutter Saga.

Les hele rapporten her

Kontakt oss

Kristin Saga

Regiondirektør

NHO Vestfold og Telemark

kristin.saga@nho.no
Mobil
90181077