Vi har et udekket kompetansebehov

NHOs kompetanse-barometer 2015

Hva bør hun utdanne seg til for å få jobb i NHO-bedrift? Håndverker, ingeniør, tekniker, økonom, jurist eller samfunnviter!

Publisert 19.03.15

Vestfold og Telemark

Ni av ti bedrifter melder at de har et udekket kompetansebehov, og nyansettelser er aktuelt for drøyt 7 av 10 bedrifter.

NHO har bedt NIFU, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning kartlegge medlemmenes kompetansebehov, 5685 bedrifter har svart. Neste år håper vi enda flere vil svare, for denne undersøkelsen vekker stor interesse og brukes som verktøy for svært mange som jobber med rådgivning og planlegging av utdanning.

Kontakt oss

Vivil Hunding Strømme

Rådgiver

NHO Vestfold og Telemark

vivil.hunding.stromme@nho.no
Mobil
95936337