Norges 10. universitet er offisielt åpnet

8. juni var det offisiell markering av at Høgskolen i Sørøst-Norge har blitt til Universitetet i Sørøst-Norge

#205

Minister for høyere utdanning og forskning, Iselin Nybø, rektor Petter Aasen og Vivil Hunding Strømme fra NHO Vestfold og Telemark er glade for det nye universitetet!

Publisert 08.06.18

Vestfold og Telemark

Dette er en stor dag for alle i regionen! Universitetsetableringen er resultat av to fusjonsprosesser og skjer etter mange år med utvikling og vekst i høyskolens fagmiljøer. Vi i NHO gleder oss over at det nå legges større vekt på arbeidslivsrelevans og samarbeid med næringslivet og gleder oss til videre samarbeid om kvalitetsutvikling i høyere utdanning i regionen. Forskningsbasert samarbeid mellom akademia og næringsliv er avgjørende for å utvikle tjenester og produkter i et samfunn i rask endring. Vi ønsker alle ansatte lykke til med arbeidet!