Ny IA-avtale - forenklet og forbedret for bedriftene

Fra 1. juli trer de nye reglene for oppfølging av sykmeldte i kraft. Det blir enklere og mindre tid til rapportering - som kan brukes på sykefraværsoppfølging i bedriften.

Publisert 26.06.14

Vestfold, Inkluderende arbeidsliv

Det handler rett og slett om å gjøre de rette tingene raskere

Kort om de viktigste endringene: 

 For sykmelding som varer over 4 uker, skal det lages en oppfølgingsplan. Men bare for de som er 100 prosent sykmeldt. Det betyr at det blir færre oppfølgingsplaner.

For sykmelding over 7 uker skal det fortsatt avholdes dialogmøte med arbeidstaker og arbeidsgiver, men også her kun ved 100 prosent sykmelding. Dersom en av disse partene finner det nødvendig, er det mulig å ha med andre aktører som lege eller bedriftshelsetjeneste.

Den obligatoriske innrapporteringen til NAV etter 9 uker med oppfølgingsplan og status for arbeidet bortfaller. Ressurser som ble brukt til rapportering kan nå brukes til sykefraværsoppfølging.

Sanksjonsregimet bortfaller. NAV kan ikke lenger sanksjonere arbeidsgivers brudd, men skal være en støttespiller i IA-arbeidet.

NHO er fornøyd med ny IA-avtale og vil anbefale NHO-bedriftene som ikke har IA-avtale om å ta kontakt med NAVs arbeidslivssenter i sin region og tegne IA-avtale. Tilbakemeldinger fra våre medlemmer blant de mindre bedriftene viser at spesielt ordningen med egen kontaktperson hos NAVs arbeidslivssenter er et IA-virkemiddel som bedriftene verdsetter høyt.

For mer utfyllende informasjon og en brosjyre om de nye endringene, se lenkene under.

Kontakt oss

Jon Grimsgaard

Bedriftsrådgiver

NHO Vestfold

jon.grimsgaard@nho.no
Telefon
92287375