Vestfoldbedriftene merker usikkerheten

Markedsutsiktene fremover for landet totalt er tydelige negative slik de var under finanskrisen.  Også i Vestfold er bedriftene mer pessimistiske nå enn ved forrige kvartal. Til tross for dette kan det være forsiktige tegn til økte investeringer. Men norsk økonomi er nå veldig utsatt – utviklingen kan lett bli betydelig svakere.

Foto: Einar Røsås

Publisert 23.09.15

Vestfold og Telemark

- I 2. kvartal meldte et flertall av Vestfoldbedriftene om positive markedsutsikter, sier regiondirektør i NHO Vestfold Kristin Saga. -Vi lå faktisk som nr. 2 i landet hva gjaldt fremtidsoptimisme. -Nå er bildet snudd noe, men vi ligger fremdeles godt over gjennomsnittet for landet med en 4. plass på listen over NHOs regioner, understreker hun.

–Noe av årsaken til dette finner vi i Vestfolds næringsstruktur, som er mer mangfoldig enn i andre regioner, og vi er dermed ikke fullt så sårbare for svingninger i oljebransjen, påpeker Saga. –Vi har også en betydelig andel eksportbedrifter som har klart seg godt så langt, blant annet hjulpet av valutakursen. –Også reiselivsbedriftene i Vestfold har så langt meldt om godt salg, og de signaliserer også optimisme fremover i NHOs økonomibarometer. - Men flere av våre medlemsbedrifter innen leverandørindustrien er gjennom tøffe tak om dagen, sier Kristin Saga.

 

 

Økonomianalysen sett for landet totalt:

I denne usikre situasjonen er det viktig at norske bedrifter får gode muligheter til å konkurrere internasjonalt. Det blir krevende dersom det oppstår usikkerhet om innføringen av et bedriftsskattesystem som er tilpasset utviklingen internasjonalt. 

 Nedturen i oljesektoren påvirker framtidsutsiktene i NHO-bedriftene i stadig mer negativ retning. Det viser NHOs kvartalsrapport som bygger på svar fra rundt 2400 bedrifter over hele landet. Samtidig tyder NHOs investeringsindeks på at bedriftene kan ha blitt litt mindre negative til å satse. Men noen bred og markert bedring for investeringene ser vi ennå ikke. 

Under denne oljenedturen har viktige motkrefter hindret en tydelig nedgang i norsk økonomi. Svekket norsk krone har gitt vekst i eksport og reiseliv og husholdningenes forbruk og boliginvesteringer har fortsatt å utvikle seg rimelig bra. Men både valutakurs og husholdningenes gjeld representerer viktige risikofaktorer som kan svekke økonomien. Dette stiller strenge krav til rentepolitikken framover. 

Arbeidsledigheten øker, men det synes å være mye ledighet som følge av bytte av jobb for grupper som er etablert i arbeidsmarkedet. Imidlertid er det en økning av unge personer med nedsatt arbeidsevne som havner utenfor arbeidsmarkedet.

Høstens statsbudsjett blir viktig: 

  • Bruken av oljepenger på budsjettet er allerede nå i 2015 forholdsvis ekspansiv etter sterk utgiftsvekst gjennom flere år. 2016-budsjettet bør ikke fravike fra banen som nå ligger inne. Det er særlig to grunner til dette: 1)Omstillingene trenger tid for å virke i økonomien og ressursene i form av arbeidskraft og kapital må få tid til å flytte på seg., og 2) for sterk utgiftsvekst kan føre til forventinger om snarlig renteøkning og dermed sterke valutakurs igjen. 
  • Den svake investeringsutviklingen i fastlandsnæringene må motvirkes gjennom god økonomisk politikk og en skattereform som peker i riktig retning for norsk næringsliv. Forutsigbarhet og ro rundt skattereformen vil være avgjørende for næringslivets tillit til den økonomisk poltikken og rammebetingelser generelt i Norge.
  • God flyt i arbeidsmarkedet med effektive formidlingssystemer for alle typer arbeidskraft blir svært viktig i tiden framover. Fagopplæringspolitikken og arbeidsmarkedstiltak kan spille en avgjørende rolle.
  • Infrastruktursatsingen har vært gode de senere årene både for aktivitetsnivået i økonomien og langsiktige vekstevne i økonomien. Det bør følges opp i 2016 igjen.

 

 

 

 

 

 

Kontakt oss

Kristin Saga

Regiondirektør

NHO Vestfold og Telemark

kristin.saga@nho.no
Mobil
90181077