Ønsker økt verdiskaping

Vestfoldordførerne som besøkte oljemessen i Stavanger sist onsdag ønsker enda større bevissthet om betydningen av økt verdiskaping i næringslivet både i de enkelte kommuner og i regionen.

Lasse Isaksen i Jotun, Marit Sagen Gogstad i Sandefjord Næringsforening og Sandefjords ordfører Bjørn Ole Gleditsch har mye å lære av hverandre i det viktige samspillet mellom privat og offentlig sektor.

Publisert 01.09.14

Vestfold

Det var derfor mange rosende ord å høre om initiativet som Sandefjord Næringsforening og NHO Vestfold hadde tatt.

Dette er noen av uttalelsene som ble snappet opp:

Fylkesordfører Per-Eivind Johansen:

-          Vi besøkte oljemessen også i fjor, og det styrket innsatsen i vårt eget arbeid med å utvikle en egen regional plan for verdiskaping og innovasjon. Det foreligger nå et utkast til plandokument som skal være grunnlag for videre arbeid med konkrete tiltak.

-          I Stavangerregionen er det etablert et samarbeid mellom kommuner og næringsliv som har fått navnet Greater Stavanger, og jeg må innrømme at dette gir inspirasjon til å jobbe mot felles mål på en ny måte også i Vestfold.

Bjørn Ole Gleditsch, Sandefjord:

-          Dialogen mellom politikere og næringsliv er svært viktig, og med et opplegg som dette får vi møte bedriftene på en litt annerledes måte. Bedriftsrepresentantene som vi møter på de ulike stands gir klart uttrykk for at de setter stor pris på at de blir sett, ikke bare av potensielle kunder og samarbeidspartnere fra hele verden, men også fra sine hjemlige politikere.

-          Jeg synes det er en styrke at flere kommuner reiser sammen, og håper vi kan få full oppslutning neste år!

Erlend Larsen, Stokke:

-          Å se hvordan man samarbeider om næringsutvikling i Stavangerregionen gjør det lettere for oss som kommunepolitikere å se hele Vestfold under ett.

-          Det vi ser her bekrefter at det er viktig for kommunene i fylket å gå sammen om for eksempel en regional plan for arealforvaltning og for verdiskaping og innovasjon.

-          Tenk om både næringsliv og kommuner kunne gå sammen om å lage en skikkelig stand på neste års oljemesse og presentere hele Vestfold!

Petter Berg, Tønsberg:

-          ONS 2014 er en fantastisk møteplass, og jeg er imponert over hva vestfoldbedriftene presterer og har å vise fram for hele verden!

-          En slik studiedag gir oss en klar bekreftelse av hvor viktig verdiskapingen i næringslivet er også for den offentlig velferden.

-          Samhandlingen mellom næringsliv og politikk blir viktigere og viktigere. Vi har fått mange nyttige informasjoner om hvilke utfordringer mange bedrifter står overfor, og hvordan det også er politikernes ansvar å bidra til gode løsninger. 

Rune Høiseth, Larvik:

-          Det er svært nyttig å få bekreftet at vi har mange bedrifter i Vestfold som er verdensledende på ulike områder også innen olje- og gassektoren.

-          Samtalene med bedriftsrepresentantene bekrefter at det er viktig for oss politikere å legge til rette for både næringsparker, kompetanseutvikling, infrastruktur og attraktive bosteder som virker tiltrekkende på nye medarbeidere.

 

Uttalelsene fra ordførerne gleder daglig leder i Sandefjord Næringsforening Marit Sagen Gogstad. -Mye av hensikten med disse besøkene i Stavanger er nettopp å vise Vestfolds ordførere hvor viktig det er å samarbeide på tvers av kommunegrensene for å legge til rette for økt verdiskaping, samtidig som det er flott å kunne vise frem våre egne bedrifter på oljemessen. -Turene bidrar også til at politikere og næringsliv blir bedre kjent med hverandre, og det er viktig for å stimulere ytterligere samarbeid, sier hun.

Kontakt oss

Kristin Saga

Regiondirektør

NHO Vestfold

kristin.saga@nho.no
Telefon
90181077