ONS 2014

Flott å se at mange vestfoldbedrifter gjør det stort innen olje og gass!

Vestfolds delegasjon i Stavanger på ONS 2014

Vestfolds delegasjon i Stavanger; fra venstre Rune Høiseth, Larvik, Per-Eivind Johansen, Vestfold fylkeskommune, Per Olav Hanssen, Greater Stavanger, Kristin Saga, NHO Vestfold, Erlende Larsen, Stokke, Erling Brox, Greater Stavanger, Marit Sagen Gogstad, Sandefjord næringsforening, Bjørn Ole Gleditsch, Sandefjord og Petter Berg, Tønsberg

Publisert 29.08.14

Vestfold

Det sa fylkesordfører Per-Eivind Johansen da han onsdag sammen med fem andre ordførere var invitert av Sandefjord Næringsforening og NHO Vestfold til et besøk på den årlige oljemessa i Stavanger. – I en tid da statistikkene viser at Vestfold er i ferd med å sakke akterut i forhold til andre fylker når det gjelder verdiskaping per innbygger er det godt å se at vi har bedrifter som gjør det godt både innen- og utenlands.

Interessante bedriftsbesøk

I tillegg til fylkesordføreren var ordfører Erlend Larsen, Stokke, Petter Berg, Tønsberg, Bjørn Ole Gleditsch, Sandefjord, Rune Høiseth med på studiereisen til Stavanger.  Vertskap var daglig leder i Sandefjord Næringsforening, Marit Sagen Gogstad og regiondirektør i NHO Vestfold, Kristin Saga. På oljemessen var det lagt inn besøk hos

 • Techni AS, Borre
 • Tormatic, Larvik 
 • VisSim AS, Horten
 • Jotun AS, Sandefjord
 • NLI AS, Larvik/Tønsberg
 • Analytic AS, Larvik
 • Norac Baggerød, Horten
 • Servi Group, Tønsberg
 • Progress Partner, Larvik
 • Rambøll, Sandefjord
 • Jotron AS, Tjølling
 • Hetronic, Hof 

Vil gjøre mer

-Vestfold fylkeskommune gjør en hel del for å tilrettelegge for næringslivet i fylket. Jeg vil nevne utviklingen av Torp Lufthavn Sandefjord, arbeidet med firefelts motorvei og ny jernbane med dobbeltspor. Men det kan gjøres mer. Fylkeskommunen har igangsatt arbeidet med en regional plan for verdiskaping og innovasjon, og det er et mål at vi sammen med kommunene og næringslivets organisasjoner skal finne fram til tiltak som styrker verdiskapingen i vår region, sier Johansen.

Markedsføre Vestfold

-Besøket på ONS 2014 i dag gir en stor inspirasjon til å jobbe videre med å markedsføre Vestfold som et godt sted både å bo og å etablere bedrift. Derfor vil vi sammen med kommunene og næringslivet nå vurdere hva som kan gjøres for å synliggjøre Vestfold som «Mulighetenes fylke» langt ut over våre egne grenser, sier Johansen.

Regiondirektør Kristin Saga i NHO Vestfold er svært fornøyd med turen til Stavanger. -Det er gledelig å registrere at Vestfolds ordførere er opptatt av næringsutvikling og ønsker å lytte til næringslivet for å lære hvordan kommunene kan legge forholdene enda bedre til rette for økt verdiskaping. -Ofte er det slik at vi må reise bort for å se hva vi har hjemme, sier hun, og jeg tror møtet med Vestfoldbedriftene i Stavanger gjorde ordførerne oppmerksomme på hvor mye spennende næringsliv vi faktisk har i Vestfold. -I tillegg har vi mye å lære av Greater Stavanger i måten de har organisert seg på, som et interkommunalt selskap som jobber på tvers av kommunegrensene for å markedsføre regionen og tiltrekke seg flere bedrifter, avslutter Kristin Saga.

Kontakt oss

Kristin Saga

Regiondirektør

NHO Vestfold

kristin.saga@nho.no
Telefon
90181077