Oslofjordkryssing Horten - Moss!

Statens vegvesen anbefaler fast tverrforbindelse mellom Horten og Moss! De vil utrede nærmere om bru eller tunnel er løsningen, og i mellomtiden anbefaler man bru over Hurum og tunnel fra Moss til E6. - Løsningene er heldigvis i tråd med næringslivets behov og legger til rette for utviklingen av regionene på begge sider av Oslofjorden, sier Kristin Saga  i NHO Vestfold.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mottok i dag Statens Vegvesens KVU for kryssing av Oslofjorden

Publisert 19.11.14

Vestfold

Dagens fremlagte KVU-rapport fra Statens Vegvesen til samferdselsministeren viser at løsninger for  riksvei 19 ikke er enkelt, og at viktige miljø- og kostnadshensyn gjør at man foreløpig ikke konkluderer på bru eller tunnel mellom Horten og Moss.

-Vi er glade for at rapporten har konkludert med kryssing Horten - Moss, sier regiondirektør Kristin Saga i NHO Vestfold. -Mange har jobbet hardt for å påvirke denne løsningen, og jeg sender i dag en ekstra hilsen til ordfører i Horten Børre Jacobsen og til mine kollegaer i NHO Østfold, som tidlig så hvor viktig dette blir.

-Den valgte løsningen gir størst nytte for regional utvikling langs Oslofjorden blant annet fordi vi får økt mobilitet av arbeidskraft, understreker Kristin Saga. -Tilgang på kompetanse er helt avgjørende for at våre medlemmer skal lykkes i fremtiden. -På begge sider av fjorden er det dessuten utviklingstrekk som kan tyde på stor fremtidig vekst i befolkningen uten at dette balanseres med vekst i antall arbeidsplasser, og en fastlandsforbindelse øker attraksjonskraften i regionen vår også med tanke på bedriftsetableringer, sier Saga.

-I tillegg åpner den sørlige kryssingen for god og effektiv transport mellom viktige deler av vestlandet og sørlandet til og fra Sverige og Baltikum. -Med en bru eller tunnel mellom Horten og Moss blir samferdelssystemet mer robust der det bor flest mennesker og fraktes flest varer. -Både bru og tunnel er løsninger som vil fungere godt for næringslivet og som avlastning for Osloregionen, men utredningene om bru eller tunnel må komme fort, slik at vi ikke får forsinkelser i denne viktige regionsutviklingen, avslutter Kristin Saga.

Kontakt oss

Kristin Saga

Regiondirektør

NHO Vestfold

kristin.saga@nho.no
Telefon
90181077