Revac AS ble "Årets Vestfoldbedrift 2013"

Det var tre meget sterke finalister til prisen, noe Arne Skarsteen fra juryen synes var meget hyggelig i en tid hvor deler av næringslivet har store utfordringer.

Fylkesordfører Per Eivind Johannesen på høyre side hadde gleden av å overrekke prisen "Årets Vestfoldbedrift til Revac AS. Fra venstre Arne Skarsteen i juryen, Anders Aas og Frank Holm fra Revac. Foto: NHO Vestfold.

Publisert 06.03.14

Vestfold, Årets vestfoldbedrift

På Næringskonferansen som NHO Vestfold arrangerte i samarbeid med Næringsforeningene ble "Årets Vestfoldbedrift" kåret. Arne Skarsteen fra juryen kunne presentere tre sterke finalister: Steni AS, Nortura BA, Tønsberg og Revac AS.

Det var Recac AS som stakk av med seieren. I sin presentasjon med begrunnelsen for juryens valg trakk Skarsteen frem blant annet at vinnerbedriften:

  • Kjenner sitt marked og har en veldefinert strategi
  • Liten og effektiv administrasjon – dyktig ledelse som er «hands on»
  • Investerer løpende og har et moderne og godt vedlikeholdt produksjonsanlegg
  • Vektlegger arbeidsmiljø,  trivsel og fokus på opplæring
  • Sterk vekst og med god lønnsomhet
  • Satser også nordisk, primært Sverige og Finland
  • Innovative i forhold til andel av verdikjeden og det miljømessige aspekt
  • Eiere som prioriterer  soliditet og evne til investeringer og nedbetaling av gjeld..
  • Har svært god logistikk som et viktig konkurranseparameter
  • Operer i et marked med svært strenge reguleringer og miljøkrav…..

Daglig leder i Revac AS, Anders Aas, takket for overrekkelsen og ga uttrykk for at de satte stor pris på at de vant.  Han takket også bankforbindelsen sin for samarbeidet, og la spøkefullt til: - Med denne prisen får vi vel en lavere rente...

 

Kontakt oss

Jon Grimsgaard

Bedriftsrådgiver

NHO Vestfold

jon.grimsgaard@nho.no
Telefon
92287375