Ringer i Vannet-seminar ga resultater

JobbIntro i Horten har fått med flere Ringer i Vannet-bedrifter etter seminaret de arrangerte sammen med NHO Vestfold og Horten Næringsforening.

Her er tre blad fra JobbIntro: Rino Andersen (veilder), Gro Merethe Rørvig (daglig leder) og Ellen Lysholm (næringslivsrådgiver). Et smilende trekløver som er godt fornøyd med Ringer i Vannet-seminaret.

Publisert 26.09.14

Vestfold, Ringer i vannet

Trygg rekruttering gjennom Ringer i Vannet!

Bedrifter i Hortensregionen kom til Forskningsparken på Høgskolen Buskerud og Vestfold for å høre om Ringer i Vannet. Der fikk de presentert hvilke muligheter de har til å rekruttere gjennom dette prosjektet. De fikk presentert både bakgrunn og den metodikk som gjør at det er en trygg og forutsigbar prosess for bedriftene.

JobbIntro er med i Ringer i Vannet prosjektet og veileder Rino Andersen fortalte en sterk historie om Lars som traff tilhørerene rett i hjertet. Det var reisen som Lars hadde tatt tilbake til arbeidslivet. Historien endte godt, men det var ingen selvfølge at det ble slik. Den illustrerte svært godt hvor viktig det er med en tett oppfølging underveis. Og her gjør attføringsbedriftene en strålende jobb. De følger opp kandidatene tett og det gir bedriftene en trygghet som gjør at det er lett å ta i mot kandidater. Dette var noe HR-manager Birgit Eyser i MHWirth (tidligere Aker Solution) trakk frem når hun kom med sine refleksjoner.

Det handler jo om helt vanlige mennesker, Morten Feen

Morten Feen er daglig leder i Sias i Horten, og var en av de som hørte om erfaringene. Han har allerede inngått en Ringer i Vannet-avtale. - Vi har et ønske om å bidra, og ved å bruke denne muligheten til å rekruttere gjør vi det på en fin måte. - Det handler jo om helt vanlige mennesker. Vi har behov for arbeidskraft og har allerede meldt behov vi har i flere ulike stillinger. Det blir spennende å se hvordan det går, sier han.

Ellen Lysholm fra JobbIntro hadde ansvaret for Ringer i Vannet-seminaret. Hun synes det er flott at det ikke bare allerede er undertegnet en Ringer i Vannet-avtale, men at det også at er meldt behov for arbeidskraft. - Det som er flott med Ringer i Vannet-prosjektet, er samarbeidet med de andre attføringsbedriftene i Vestfold. Det gjør at vi lettere og raskere kan finne frem til kandidater som bedriftene etterspør. Og flere av bedriftene som deltok på seminaret, har ønske om å være med i Ringer i Vannet. Det er flott, avslutter hun.

Kontakt oss

Jon Grimsgaard

Bedriftsrådgiver

NHO Vestfold

jon.grimsgaard@nho.no
Telefon
92287375