Sammen om et seriøst arbeidsliv

NHO Vestfold og LO i Vestfold inviterer til konferanse 30. mai om det viktige partssamarbeidet mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og offentlig sektor. Dette er et sterkt grunnlag for at vi har et godt, trygt og seriøst arbeidsliv.

#205

Fra NHOs årskonferanse 2016 hvor LOs Gerd Kristiansen og NHOs Kristin Skogen Lund stod sammen på scenen og snakket om viktigheten av partssamarbeidet i Norge for å lykkes

Publisert 05.05.17

Vestfold og Telemark

I Vestfold er partssamarbeidet veldig bra, og det ser vi ikke minst gjennom prosjektet A-krim hvor vi jobber sammen for å få bukt med arbeidslivskriminalitet. Samarbeidet må likevel ikke tas for gitt, og gjennom denne konferansen ønsker vi å synliggjøre hvor viktig dette er! Konferansen passer for ansatte og ledere i både privat og offentlig sektor, samt for alle politikere i Vestfold. 

Tid&sted: tirsdag 30. mai kl. 09.00 – 12.30 på Høgskolen i Sørøst-Norge, Campus Vestfold, Bakkenteigen, Horten. Auditorium A1-35 Tønsberg.

 Møteleder: Fylkesmann i Vestfold Per Arne Olsen

PROGRAM: 

09.00 - 09.10

Velkommen v/ regiondirektør Kristin Saga, NHO Vestfold  og distriktssekretær Harald Olsen, LO i Vestfold

09.10 - 09.15 Kort intro v/ møteleder Fylkesmann Per A. Olsen

09.15 - 10.10

LO og NHO – hva gjør vi for seriøsitet? Direktør for tariff- og medlemstjenester Nina Melsom, NHO og seniorrådgiver Stein Reegård, LO

  • Trepartssamarbeid og lønnsdannelse
  •  Politisk påvirkning
  • Anskaffelser - terskelverdi, kontraktskrav, tildelingskriterier, krav om sosiale anskaffelser 

10.10 - 10.30 Pause

10.30 - 10.50

Hvordan samarbeider tilsyns- og kontrolletatene for å bekjempe arbeidslivskriminalitet? Avdelingsdirektør Jens Erik Holmås, Skatt Sør

10.50 - 11.10

Offentlig oppdragsgiver – hva vektlegges ved anskaffelser; pris/kvalitet? Kommunalsjef Geir Kjellsen, Horten kommune

11.10 - 11.30

Fra bedriftenes side – to perspektiver: 1) Som leverandør; hvilke krav stiller man til sine underleverandører, kontraktskjedeansvar, hva gjøres for å sikre seriøsitet? 2) Dersom man taper anbudskonkurranser, hva skyldes det? Daglig leder Thormod Hansen, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg, Telemark/Vestfold/Buskerud

11.30 - 11.40

Hvorfor er et seriøst arbeidsliv så viktig for oss? Organisasjonssekretær Ivar Sætre, Fellesforbundet

11.40 - 12.00

Drøfting i salen til slutt + enkel lunsjservering ute i Vrimleområdet fra kl. 12 – 12.30

For påmelding klikk her

 

Kontakt oss

Kristin Saga

Regiondirektør

NHO Vestfold og Telemark

kristin.saga@nho.no
Mobil
90181077