Seminar: Ringer i Vannet - trygg rekruttering

Tirsdag 16. september inviterer JobbIntro, Horten Næringsforening og NHO Vestfold til fagseminar om rekrutteringsstrategien i prosjektet "Ringer i Vannet".

Ellen Lysholm er Næringslivsrådgiver i JobbIntro i Horten. Hun har også rollen som KAM (Key Account Manager) i prosjektet Ringer i Vannet.

Publisert 21.08.14

Vestfold, Ringer i vannet, Inkluderende arbeidsliv

Rett person på rett plass. En vinn-vinn-situasjon for alle parter!

- Ringer i vannet er en trygg og god måte å rekruttere på, sier Ellen Lysholm som er KAM i JobbIntro. JobbIntro er en av fire attføringsbedrifter i Vestfold som er med i prosjektet. - Vi inviterer til et seminar hvor vi presenterer prosjektet og ikke minst helt konkret hva dette innebærer for bedriftene.

Vi skal snakke om metodikk, verktøy og prosessen som gjør at bedriftene som velger å rekruttere gjennom prosjektet skal oppleve trygghet og en tett opfølging.

- Vi jobber på næringslivets premisser med å finne god match mellom arbeidsgiver og kandidat, basert på grundig kartlegging hos bedriftene. Uforpliktende praksis danner grunnlaget for å gå videre med opplæring og tilrettelegging som gjør dette til en trygg rekrutteringsprosess, avslutter hun.

- Målet med Ringer i Vannet-prosjektet er å få personer, som av ulike årsaker har falt utenfor arbeidslivet, tilbake til lønnet arbeid, sier Jon Grimsgaard som er prosjektleder. Han roser attføringsbedriftene for den jobben de gjør. Dette er en vinn-vinn-situasjon for alle parter, sier han. Og ønsker samtidig velkommen til arrangementet!

Kontakt oss

Jon Grimsgaard

Bedriftsrådgiver

NHO Vestfold

jon.grimsgaard@nho.no
Telefon
92287375