Vi har praksiselev, har du?

Alle videregående skoler har elever som trenger praksisplass ca. en dag i uken. Vi er så heldige å ha Victoria fra administrasjon- og kontorfaget.

Publisert 20.04.17

Vestfold

Fordelen for oss er at Victoria tenker nytt og annerledes. I tillegg har hun gode IKT ferdigheter. Det gir oss også en smakebit på hvordan det er å være en lærebedrift, noe vi absolutt vurderer å bli.

Fordelen for henne er at hun får sett hvordan det er å være ute i arbeidslivet, får nye kunnskaper og bedre forståelse. Hun får også prøvd ut hvilke lærefag hun kan velge i læretiden, og kan finne ut om hun vil bli lærling eller ta påbygg.

Det å ha en praksiselev i bedriften vil alle tjene på, man lærer masse av hverandre! Vi oppfordrer derfor alle andre bedrifter å ta imot praksiselever fra videregående skole.

Se lenke under for å finne kontaktpersoner på skolene. Lykke til nå, eller til høsten!

Kontakt oss

Vivil Hunding Strømme

Rådgiver

NHO Vestfold

vivil.hunding.stromme@nho.no
Mobil
95936337