Stortingsnominerte møtte bedriftsledere

Tyngde og lengde på modul-vogntog, savnet av KIA, rom-industri som infrastruktur og Torp i stedet for en tredje rullebane!

#205

Ellen Tuset - Kongsberg Norspace, Per Harstad- Velle Utvikling - Gro Merethe Rørvig - Jobbintro og Ellen Flø Skagen, Nortura.

Publisert 30.08.17

Vestfold og Telemark

Det manglet ikke på innspill og spørsmål fra NHOs medlemmer på dialogmøtet hos H. Henriksen AS i Tønsberg ondag ettermiddag. Storingskandidatene og andre aktive kommune- og fylkespolitikere lyttet og noterte. Her er noen av innspillene de fikk med seg videre i politisk arbeid i eller utenfor Storinget i tiden som kommer:

 • Er det vilje i Vestfold til å ta posisjon som #norgesgrønnestefylke?

 • En ny, tredje rullebane på Gardermoen trengs ikke, den heter Torp!

 • Modul-vogntog er lange og tunge, men de skåner miljøet ved å kjøre færre turer, og det sparer bedrifter for enorme summer. Men presses sjåførene til å kjøre ulovlig fordi adkomstveier er kommunale eller fylkeskommunale, og dermed har andre krav?

 • 2. generasjons drivstoff basert på skog kan bli virkelighet, men for å kunne konkurrere med fossil diesel eller bensin, trenger næringen politisk støtte ved innblandingskrav - og stø kurs frem til minst 2040.

 • Hvilket mandat jobber aktørene i virkemiddelapparatet etter? Ett enkelt vedtak kan endres, og slik kan biodrivstoff utvikles fortere.

 • Eiendomsskatt på produksjonsmidler skaper mye usikkerhet. Takstmannens skjønn er utgangspunktet, og nivået endres fra kommune til kommune, periode til periode…

 • Har enkelte offentlige ansatte «berøringsangst» som hindrer gode, offentlige anskaffelser, eller er det regelverket som hemmer byråkratene? 

 • Unge mennesker må velge realfag, og det må være virkemidler og intensiver for samarbeid skole-næringsliv. Og det er ikke sikkert at det å øke tilskuddet til lærebedriftene som er det viktigste virkemiddelet for å få flere læreplasser, styrk heller tidsressursen til praskislærerene i YFF  og styrk karriereveiledningen i ungdomsskolen. Og gi oss et verktøy for høring av behov i arbeidslivet så dimensjoneringen av utdanningstilbudene treffer...

 • Rom-industrien Norge handler om å bygge infrastrukur. Navigasjon, redningsarbeid, krisehåndtering, havovervåkning, Internet of Things (IoT) og selvkjørende biler, alt avhenger av romteknologi. EU og ESA tar beslutninger om nordomårdene, er vi der for å påvirke?

 • For mange unge dropper ut av skolen eller står utenfor arbeidslivet, og NAVs tilbud om «Kvalifisering i arbeids- og inkluderingsbedrifter» (KIA) er avviklet. Dette ble erstattet av «Arbeidsforberedende trening» (AFT), et tiltak som ikke fører til den formell yrkesfagskompetanse arbeidslivet etterspør og som gir den unge jobb. Velle Utvikling kvalifisere 120 personer over fem år med KIA, og av disse har 80% fått fast arbeid i ordinær bedrift etterpå. Dette er tidlig innsats! Kan vi få det til igjen?

 • For voksne i NAV er AFT et godt tilbud, men arbeidsgiverne som tar inn en person i praksis, trenger både lønnstilskuddet for frikjøp av tid og kompetent veiledning. Dette handler om at inkluderings- og opplæringsarbeid er givende, men krevende. Arbeids- og inkluderingsbedriftene kan være nøkkelen, gjerne med NHOs ordning «Ringer i vannet» som arbeidsmåte. NAV trenger disse lokale nøytrale og brobyggende kompetansemiljøene.

 • Nortura er et samvirke som skaper svært store verdier som ikke forsvinner ut av landet, ikke minst gjennom bruk av underleverandører og som arbeidsgiver. Ingen kan drive kortreist mat eller økologisk matproduksjon uten anleggene til bøndene, dette samarbeidet er lite kjent.

Nå ser vi på regionskontoret frem til neste dialogmøte, dette finner sted i Sandefjord 5. september. Ta kontakt for deltakelse ; )

Kontakt oss

Vivil Hunding Strømme

Rådgiver

NHO Vestfold og Telemark

vivil.hunding.stromme@nho.no
Mobil
95936337