Styrking av yrkesrettet utdanning i Vestfold

Fylkestinget har behandlet budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020, og det lover godt for opplæring i bedrift

#205

Fagopplæring på Hydro i Holmestrand

Publisert 15.12.16

Vestfold og Telemark, Kompetanse og utdanning

Det er gledelig at samarbeidet mellom skole og næringsliv gir resultater. Flere elever får læreplass og det er reduksjon i andel hevinger og avbrudd. I 2011 var det gjennomsnittlig 1.666 løpende kontrakter, mens det samme tallet i 2015 var 1.907! Men vi er ikke i mål. Tilgang på flere læreplasser og oppfølging av lærlingene er viktig for å fremme andelen som fullfører og består videregående opplæring. I økonomiplanen er det derfor innarbeidet til sammen 5,1 kroner pr. år for å styrke yrkesrettet utdanning, blant annet som søkbare prosjektmidler som NHO Vestfold oppfordres til å søke på og bruke.

Den statlige støtten for fag- og yrkesopplæring i bedrift utgjør nå 129 millioner kroner i Vestfold, noe som tilsvarer 10 % av totalrammen for utdanningssektoren. Lærebedrifter får nå 141.556 kroner i støtte pr. lærling for opplæring. I 2012 var summen 109.234. NHO-fellesskapet har fått mange små og store gjennomslag i 2016 og ser frem til nytt arbeidsår i samarbeid med fylkets politikere i 2017.