Tariffmøte på Sandefjord Motorhotel

Det var en lydhør forsamling som fikk høre siste nytt om tariffoppgjøret 2014. Mona Haug Medhus fra NHO presenterte forhandlingsresultatet.

Mona Haug Medhus fra forhandlingsavdelingen i NHO

Publisert 14.05.14

Vestfold

Mona Haug Medhus redgjorde på en god måte for det økonomiske bakteppet for dette lønnsoppgjøret og ga et godt bilde utfordringene vi står ovenfor. Videre presenterte hun resultatet av det sentrale oppgjøret fra innsiden og vurderinger rundt rammen for årets oppgjør.

NHO anslår, i forståelse med LO, at årslønnsveksten i industrien samlet i NHO-området blir 0,6 prosentpoeng lavere i 2014 enn i 2013. Les mer om rammen og norsk økonomi her.

Avslutningsvis ble det en gjennomgang av hvordan bedriftene bør legge opp en god prosess i de forestående lokale forhandlingene. Deltakerene delte sine erfaringer på hvordan dette kan legges opp på en god måte.

Kontakt oss

Jon Grimsgaard

Bedriftsrådgiver

NHO Vestfold

jon.grimsgaard@nho.no
Telefon
92287375