Kunnskap- og kompetansepolitikk

Valg 2015, politikere møtte NHO-bedrifter

God dialog og innsikt i hva bedriftene tenker om rammebetingelser for å drive opplæring, preget dagens møte i byggebrakka til Wegger og Kvalsvik

Glade politikere, bedriftsledere, bransjefolk og skole-næringslivskoordinaorer er klare for konstruktivt samarbeid.

Publisert 01.09.15

Vestfold og Telemark, Kompetanse og utdanning

Tre lærlinger, fire fagarbeidere, to ingeniører, en daglig leder av entreprenørbedrift, fjorten bedriftsledere og fem organisasjonsansatte møtte 19 politikere til dialog og debatt om NHOs kunnskap- og kompetansepolitikk i dag!
Tydeligere ledelse i skolen, mer tillit til næringlivet- mindre kontroll fra det offentlige, pålagt hospitering i arbeidslivet for lærere, smalere inngang til yrkesfagene, modernisering av læreplanene, øking av tilskuddet til opplæring, samarbeid om lærlingklausuler,  mer tid til karriereveiledning i skolen, rot-fradrag for å stilmulere til bruk av seriøse bedrifter...  Det mangler ikke på konkrete og viktige innspill til våre folkevalgte. Nå gleder vi oss til å gjøre om ord til handling, og dette blir definitivt ikke siste gang NHO tar initiativ til denne møteformen.

Kontakt oss

Vivil Hunding Strømme

Rådgiver

NHO Vestfold og Telemark

vivil.hunding.stromme@nho.no
Mobil
95936337