Vårt lokalsamfunn på Ramnes skole

Samarbeid mot svart Økonomi (SMSØ) og ordføreren i Re var på besøk på Ramnes skole. "Vårt lokalsamfunn" stod nemlig på timeplanen. Og det var svært engasjerte fjerdeklassinger som hadde en annerledes skoledag.

Her har elevene bygget lokalsamfunn og prioritert hva som skal være der ut fra begrensede resurser.

Publisert 26.02.14

Vestfold, Samarbeid mot svart økonomi

Ordfører Thorvald Hillestad, eller bare Thorvald som han kalles av alle i Re, hadde den første timen om lokalsamfunnet. Han forklarte om hva et lokalsamfunn er, hva som finnes der, av både arbeidsplasser og tilbud til innbyggerne. Og elevene fikk utdelt elevhefter som tok de med på en oppdagelsesferd i samspillet mellom mennesker, næringsliv og offentlige tjenester i et lokalsamfunn.

Så var det flere økter. Etter mange diskusjoner, avstemninger og til slutt et hemmelig valg, ble det enighet om at de skulle ha en dyrebutikk i et tomt lokale. Så fikk de bygge et lokalsamfunn hvor de måtte prioritere hva de hadde råd til å bygge. Til slutt fikk alle et yrke, og når lønningsdagen kom fikk de en praktisk innføring i det store spleiselaget, ved at de måtte betale skatt. Alt dette var det Anne Yun Rygh fra Utdanningsforbundet i Vestfold (Unio) og Jon Grimsgaard fra NHO Vestfold som stod for.

– Vi er representanter fra Samarbeid mot Svart Økonomi i Vestfold (SMSØ). Dette er et samarbeid med flere organisasjoner: KS, Unio, YS, NHO, LO, og Skatteetaten. I Vestfold er også NAV og Arbeidstilsynet med. SMSØ driver holdningsskapende og forebyggende arbeid, sier Jon Grimsgaard. – Det er viktig å gi en god forståelse for hvordan samfunnet fungerer allerede i ung alder. En svært viktig erfaring for elevene i dag var om skatt. For å blant annet kunne bygge skoler og sykehus, og kunne lønne lærere og sykepleiere, ja, så er vi avhengig av at alle betaler skatt. Det budskapet tror jeg vi fikk illustrert på en god måte, avslutter han.

"Vårt Lokalsamfunn" er et pedagogisk program utarbeidet av Ungt Entreprenørskap som gir elevene bevissthet om lokal identitet, kunnskap om ressursgrunnlag og lokalsamfunn, innsikt i næringsvirksomhet og yrkesgrupper, innsikt i demokratiske prosesser enkel økonomisk forståelse.

 

Kontakt oss

Jon Grimsgaard

Bedriftsrådgiver

NHO Vestfold

jon.grimsgaard@nho.no
Telefon
92287375