Verdiskaping og innovasjon

Vestfold fylkeskommune inviterer til innspillskonferanse onsdag 20. august for å drøfte regionens muligheter for verdiskaping og innovasjon.

Fylkesrådmann Egil Johansen omkranset av EYs Arvid Gusland, Tore Hansen fra Larvik Næringsforening og Kristin Saga, NHO Vestfold - alle sentrale i arbeidet med regional plan for verdiskaping og innovasjon.

Publisert 01.07.14

Vestfold

Et betydelig dugnadsarbeid er nå avsluttet, og de første resultatene er klare til å drøftes.

Et første utkast til regional plan for verdiskaping og innovasjon er straks klart!

-Aldri før har et så bredt spekter av aktører samarbeidet så konkret for å øke verdiskapingen i Vestfold, sier prosjektleder i Vestfold fylkeskommune Magnar Simensen. -Et betydelig dugnadsarbeid er nå avsluttet, og de første resultatene er klare til å drøftes.

Næringsliv, organisasjonene i arbeidslivet, kommune- og fylkespolitikere, offentlig administrasjon og andre interesserte inviteres derfor til konferanse for å drøfte skissen til regional plan for verdiskaping og innovasjon.

-Næringslivet har tatt en aktiv rolle i dette arbeidet, sier regiondirektør i NHO Vestfold Kristin Saga. -Det er et stort behov i Vestfold for økt fokus på verdiskaping og innovasjon, og gjennom planprosessen møtes ulike aktører for å finne nye løsninger. - Det er viktig med god oppslutning om konferansen 20. august slik at vi kan få gode tilbakemeldinger på hvilke tiltak som bør igangsettes, og jeg oppfordrer spesielt næringslivsaktører til å melde seg på, sier Saga.                  

Konferansested: T11 konferansesenter, Tønsberg

Program:

08.30

Kaffe

08.40

Åpning, velkommen v/fylkesordfører Per-Eivind   Johansen

08.50

Innledende presentasjon av skisse til plan   v/fylkesrådmann Egil Johansen

09.10

Tove Nilsen  Ljungquist, Executive Vice President Agility Subsea Fabrication

09.30

Forberedte kommentarer:

Gisle Dahn, rådmann Sandefjord kommune

Børre Jacobsen, ordfører Horten kommune

 

09.55

 

Pause

10.15

Forberedte kommentarer:

Øyvind Hagen, styreleder NHO Vestfold

Kim-Louis Belaska, distriktssekretær LO i   Vestfold

Karen Anne Kjendlie, Fylkesutvalget

 

10.50

 

Kort innledning til drøfting rundt bordene

10.55

Drøfting ved bordene

 

11.25

 

Tilbakemeldinger fra bordene

 

11.55

 

Oppsummering v/ fylkesrådmann Egil Johansen

Avslutning v/ fylkesordfører Per-Eivind Johansen

 

12.15

 

Lunsj

 

Påmelding til: magnars@vfk.no senest tirsdag 12. august.

Foreløpig utkast til plandokument vil  senest ved påmeldingsfristen bli sendt pr e-post til registrerte deltakere.

Konferansen er gratis for deltakerne.

Kontakt oss

Kristin Saga

Regiondirektør

NHO Vestfold

kristin.saga@nho.no
Telefon
90181077