Vestfold går sommeren lyst i møte

I NHOs nylig fremlagte kvartalsrapport har Vestfoldbedriftene igjen rapportert at både markedssituasjonen og utsiktene fremover er vesentlig bedre enn landsgjennomsnittet.

#205

Sommer på Svenner Fotograf: Einar Røsås

Publisert 04.07.16

Vestfold og Telemark

Spesielt ligger Vestfold bedre an sammenlignet med Vestlandsregionen, faktisk er fylket vårt blant de aller mest optimistiske i landet. Anslagene for bemanningsveksten fra NHO-bedriftene tyder også på en optimistisk utvikling for sysselsettingen i fylket fremover.

-Vi ser at Vestfolds mangfoldige næringsstruktur bidrar til at vi ikke er så sårbare for svingningene i oljebransjen, sier regiondirektør i NHO Vestfold Kristin Saga. –Vi opplever at for eksempel eksportrettede industribedrifter, reiseliv, næringsmiddelindustri og byggebransje melder om positive utsikter, og det er gledelig lesing, sier Saga.

Vestfold har hatt en sterk positiv utvikling når det gjelder i igangsatte boliger. Det ligger an til at boligbyggingen når et rekordhøyt nivå i 2016. For yrkesbygg er det også registrert et rekordstort volum i igangsettingen hittil i år. Store årlige svingninger i tallene for yrkesbygg skyldes ofte igangsetting av større offentlig byggeprosjekter og større prosjekter i lager og varehandelssektoren. Også i 2016 er det ventet at byggevirksomheten totalt vil bidra til vekst i sysselsettingen i Vestfold.

-Vi er imponert over medlemsbedriftene våre og hvordan de møter nye utfordringer med å stå på enda hardere, sier Kristin Saga. –Det er mulig det sitter i "hvalfangergenene", smiler hun, men uansett er det viktig at vi alle verdsetter den innsatsen som daglig gjøres for å sikre arbeidsplassene i Vestfold og den verdiskapingen som bidrar til velferden vår.

–Nå håper vi alle unner seg en riktig god ferie, og vi vil benytte anledningen til å ønske alle medlemmer, samarbeidspartnere og venner en riktig god sommer, avslutter Saga.

Kontakt oss

Kristin Saga

Regiondirektør

NHO Vestfold og Telemark

kristin.saga@nho.no
Mobil
90181077