Om NHO Vestfold

NHO Vestfold har rundt 1000 medlemsbedrifter fordelt på NHOs 18 landsforeninger, hvor BNL er størst i fylket. Jo flere medlemmer, desto flere ressurser og større påvirkningskraft.

Publisert 13.11.13

Vestfold

Medlemmene våre samler i overkant av 20.000 ansatte. Vestfolds næringsliv består av flest små og mellomstore bedrifter, og så mange som 609 av våre medlemsbedrifter har 10 årsverk eller færre, mens kun 37 teller flere enn 100. Blant de største Vestfoldbedriftene finner vi Nortura, Esso, Color Line, Jotun, Komplett, Wood Group Mustang, Agility Group, Kongsberg Maritime og Nokas.