Om regionkontoret

Til sammen representerer NHO Vestfold og Telemark over 1900 små og mellomstore bedrifter fra NHOs 15 landsforeninger og tilhørende bransjeforeninger. Større slagkraft og effektivisering av driften, bedre service og et sterkere kompetansemiljø er noen av fordelene våre medlemsbedrifter vil merke ved at regionkontorene fra Vestfold og Telemark er slått sammen. fra 1.1.18.

Kristin Saga

Kristin Saga, regiondirektør

Publisert 13.11.13

Vestfold og Telemark

Det nye styret i NHO Vestfold og Telemark består av Knut A. Barland (styreleder), styremedlemmer: Merethe Olsen, David Verdu, Geir Helge Espedalen, Ingeborg Lindheim, Lars Fredrik Bakke, Britt Røed Lohne, Stig Lindahl, Gro Merethe Rørvig og Ellen Flø Skagen.

Sammenslåing er en naturlig vei å gå og i takt med tiden. Store deler av våre fylker dekker i dag en sammenhengende bo- og arbeidsmarkedsregion på tvers av kommune- og fylkesgrenser. Inn- og utpendlingen mellom Søndre Vestfold og Telemark begge veier er allerede stor. Disse arbeidsmarkedsregionene kommer til å utvides ytterligere med ferdigstilling av vedtatte samferdselsplaner for vei og tog. Vi har også flere sterke regionale- og bransjemessige klynger somhar et stort vekstpotensial, og som vil styrkes med et enda tettere samarbeid på tvers av fylkesgrensene. De fleste regionale planer har betydning for næringslivet. Flere områder omfattes av dette. Eksempelvis infrastruktur, offentlige tjenester og utdanning. Det er også viktig at fylkene/regionene blir styrket i forhold til gjennomslagskraft på sentralt nivå. NHO ønsker å kunne utføre en enda bedre jobb for medlemmene.

Det viktigste er å skape flere arbeidsplasser, og vi må fremover jobbe for økt verdiskaping i privat næringsliv. NHO Vestfold og Telemark vil ha større påvirkningskraft opp mot både lokale, regionale og nasjonale myndigheter, i arbeidet med å legge til rette for videre vekst og utvikling. NHO Vestfold og Telemark vil gjøre regionen sterkere og tjene næringslivet bedre i fremtiden.