HR-huset Fønix

Under fanen "Jobbskaperne" ønsker vi å løfte frem bedrifter som skaper arbeidsplasser, velferd og gode lokalmiljøer i Vestfold og Telemark. Først ut er «HR-huset Fønix»

#205

Adm. dir. Toril Gogstad med to av sine «jobbspesialister» Kristine Halle Mortensen og Monika Huseby Ellefsen

Publisert 28.01.18

Vestfold og Telemark

I 2017 fikk 1465 personer som sto utenfor arbeidslivet jobb igjen - gjennom tiltaket Fønix

Lokale bedrifter er ekstra viktige i en tid der norsk økonomi må bli mindre avhengig av inntektene fra olje- og gass og det må skapes flere jobber. Bedriftene er nødt til å være tilpasningsdyktige og nyskapende for å overleve, og Fønix er et godt eksempel på dette. Hovedbeskjeftigelsen deres er å hjelpe mennesker som står utenfor arbeidslivet inn i jobb, et oppdrag de gjør på vegne av NAV. I fjor skaffet arbeids- og inkluderingsbedriften hele 1465 personer ordinært arbeid i regionen. I tillegg bistod de godt over 100 bedrifter med løsninger på sykefravær, omstilling og kompetanseheving. 

Nettverk i arbeidsmarkedet

"Jobbspesialistene" i Fønix er mye på farta og har et stort nettverk i arbeidsmarkedet, og samarbeidet er godt mellom Fønix og de andre aktørene i rekrutteringsbransjen. De utfyller hverandre og har god dialog, men det som skiller arbeids- og inkluderingsbedrifter fra ordinære byråer, er at arbeidsforholdene har NAVs ordninger og lønnsressurser i verktøykassen. Fønix driver arbeidsformidling «med nogot attåt» kan man kanskje si! Arbeidsgivere får risikoavlastning og sikkerhetsnett - i tillegg til formidling og besetting av stillinger. NHO-metoden Fønix benytter kalles «Ringer i vannet» og er vinn-vinn, for søkere som har vært innom NAV og kjent på utenforskapet, blir ofte dyktige og lojale ansatte i den bedriften som gir dem en sjanse.

Hvordan jobber Fønix egentlig?

De ansatte jobbspesialistene i Fønix har en base av arbeidsledige de kjenner godt - og matcher så rett søker til bedriftens kompetansebehov. Bedriften kan prøve ut sin nye medarbeider i en periode før en eventuell formell ansettelse blir gjort. Fønix kan også gi bedrifts- og bransjetilpasset språkopplæring, fagopplæring og kurs den ansatte eventuelt trenger for å bli klar for ordinært arbeid. 

150 NHO-bedrifter i regionen er med

150 NHO-medlemmer har lært å verdsette ordningen, noe som lover godt for samfunnet. For folk og politikere ønsker at næringslivet skal skape flere jobber, og regjeringen har listet opp svært mange utfordringer. For NHO er det derfor viktig at bedriftsledere som Toril og bedriftene hun finner ansatte til, blir lyttet til. De vet best hva som må til av rammebetingelser for å skape vekst og samtidig være en del av et inkluderende arbeidsliv som reduserer utenforskap og gjennomfører et integreringsløft. Gir vi arbeidsgiverne trygghet, får de mulighet til å ta samfunnsansvar ved å gi folk en sjanse.

Hva slags kompetanse har de ansatte?

Alle i staben til Toril trenger sammensatt kompetanse og får derfor kontinuerlig etterutdanning og trening for å mestre jobben. Kollegaveiledning, sertifiseringer og fagkurs sørger for at de ansatte er spesialister på fagområder som veiledning, relasjonsbygging, endringskompetanse, salg, juss, forhandling og pedagogikk. Dette nyter både jobbsøkerne og bedriftene godt av, og med jobbspesialistenes hjelp kan ressurser som finnes i hvert enkelt menneske styrkes, og gode og varige arbeidsforhold etableres. Et godt eksempel på dette, er historien om Marit Helle fra Horten, som i mars 2016 fikk arbeidspraksis via Fønix, og i dag er ansatt i bedriften Euroskilt i Tønsberg. 

Historien om Marit


Ragnhild Hallenstvedt og ledelsen i Euroskilt, avdeling Tønsberg, hadde behov for teknisk kompetanse til sin produktutvikling av digitale veiskilt og trafikksikkerhetsmateriell. De ønsket t i tillegg å ta sin del samfunnsansvar for inkludering, takket ja til samarbeid med Fønix og ga Marit arbeidspraksis. Ragnhild tok utfordringene som følger med å veilede og skreddersy oppgaver, og opplevde det i sum som meningsfullt og vellykket å rekruttere på denne måten. Nå er Marit ansatt i utviklingsavdelingen i en 40 % stilling,og Euroskilt og NAV fordeler kostnadene. Det er åpning for større stilling om Marits helse blir bedre, men enn så lenge er deltid passe, etter mange år med belastning på grunn av sykdom i nær familie. Deltid er mulig fordi Euroskilt er fleksible og fordi Marit bidrar godt faglig.

NHO Vestfold og Telemark deler Fønix` motto «Livsglede gjennom arbeid» og den grunnleggende troen på at alle mennesker kan delta og lykkes i arbeid. Vi er derfor glade for at Fønix og de andre bedriftene i vår landsforening NHO Service og Handel er NHO-medlemmer - og at vi er nært knyttet gjennom regionalt samarbeid. 

14. mars 2018 setter NHO Vestfold og Telemark lyset på temaet "Verdien av arbeid" i sin årskonferanse. Påmelding under:

Det funker!

I 2016 fikk Marit Helle fra Horten arbeidspraksis hos via Fønix. I dag er hun ansatt og trives godt i bedriften. Ellen Brække fra Fønix er glad for fleksibiliteten Ragnhild Hallenstvedt og staben i Euroskilt Tønsberg viser i arbeidsforholdet.
På rett vei

I 2016 fikk Marit Helle fra Horten arbeidspraksis hos via Fønix. I dag er hun ansatt og trives godt i bedriften. Ellen Brække fra Fønix er glad for fleksibiliteten Ragnhild Hallenstvedt og staben i Euroskilt Tønsberg viser i arbeidsforholdet.