Samarbeidspartnere

NHO Vestfold har gjennom lang tid hatt et godt og fruktbart samarbeid med både banker og revisorselskap

Publisert 13.11.13

Vestfold

Vedtektenes § 6, Samarbeidspartnere:
”NHOs regionforeninger kan inngå samarbeid med andre, slik at disse kan engasjere seg faglig eller økonomisk i regionforeningens arbeid. Slike samarbeidspartnere kan ikke oppnå medlemskap eller representasjon på årsmøtet eller i styret.”

Kontakt oss

Kristin Saga

Regiondirektør

NHO Vestfold

kristin.saga@nho.no
Telefon
90181077