IA-rådet i Vestfold

NHO Vestfold er med i IA-rådet i Vestfold. IA-rådet består av partene i arbeidslivet og myndighetene. Rådet skal bla drøfte og gjennomføre felles innsats

Publisert 11.08.14

Inkluderende arbeidsliv

IA-rådet ledes denne perioden av NAV-direktør Trine Heibø Holm og består av følgende deltakere:

 • Trine Heibø Holm, NAV Vestfold (Leder)
 • Dag Hunskaar, NAV Arbeidslivssenter (Sekretariatsleder)
 • Heidi Enoksen, NAV Arbeidslivssenter (Sekretariat)
 • Lillian Bang Sanne, NAV Arbeidslivssenter (Sekretariat)
 • Erling Lae, Fylkesmannen i Vestfold
 • Toril Aas, NAV Vestfold
 • Jon Grimsgaard, NHO
 • Kim Lois Belaska, LO
 • Petter Berg, KS
 • Per Bjørnar Knudsen, KS
 • Anne Yun Rygh, Unio
 • Henning Vold, Akademikerne
 • Bjørg Skuthe, Parat
 • Marte Buaas, Virke
 • Marianne Pedersen, Arbeidstilsynet

I 2014 ble det besluttet å avholde møtene ute på virksomhetene som IA-rådets deltakere representerer. Første møte ble avholdt på Sandefjord Lufthavn Torp.

Før IA-rådene ble etablert hadde Vestfold etablert Koordineringsgruppen Inkluderende Arbeidsliv med Fylkesmannen som leder.

 

 

Kontakt oss

Jon Grimsgaard

Bedriftsrådgiver

NHO Vestfold

jon.grimsgaard@nho.no
Telefon
92287375