Ringer i Vannet i Vestfold

"Ringer i Vannet" er en rekrutteringsstrategi i regi av NHO. Målet er å få personer, som av ulike årsaker har falt utenfor arbeidslivet, inn i ordinære jobber.

Publisert 25.02.14

Vestfold

Ringer  i Vannet er en nasjonal satsning med prosjekter i alle fylker. I Vestfold er 4 av våre attføringsbedrifter med: Jobbintro AS, Velle Utvikling AS, Fønix AS, iFokus AS og ASVO Nøtterøy AS. Prosjektet er etablert sammen med NAV Vestfold, NHO Vestfold og LO i Vestfold.

- Dette er et rekrutteringsprosjekt, sier prosjektleder Jon Grimsgaard, NHO Vestfold. Vi ønsker å få frem fordelene ved å bruke denne muligheten for våre bedrifter til å rekruttere kompetente og gode arbeidstakere.

Gjennom å bruke attføringsbedriftene og prosjektet Ringer i Vannet, får bedriftene en tett og god oppfølging i prosessen med å finne den beste kandidaten.

Attføringsbedriftene som er med i Ringer i Vannet:
Jobbintro AS
Velle Utvikling AS
Fønix AS
iFokus AS
ASVO Nøtterøy