Samarbeid mot svart økonomi

Alliansen "Samarbeid mot svart økonomi" skal arbeide holdningsskapende og forebyggende. Samarbeidspartene har en felles erkjennelse av at svart økonomi er et betydelig samfunnsproblem. Vi vil bidra til en utvikling i arbeids- og næringsliv som gir like konkurransevilkår, gode arbeidsplasser og virksomheter som etterlever lover og regler.

Nyheter

  • Ikke brenn deg - svart økonomi er en tyv

    I sommer har Samarbeid mot svart økonomi i Vestfold en kampanje som heter "Ikke brenn deg – Svart økonomi er en tyv". Her viser vi hvordan man kan unngå å brenne seg på svart økonomi, enten man er arbeidstaker eller forbruker.

    24. juni 2014
  • Vårt lokalsamfunn på Ramnes skole

    Samarbeid mot svart Økonomi (SMSØ) og ordføreren i Re var på besøk på Ramnes skole. "Vårt lokalsamfunn" stod nemlig på timeplanen. Og det var svært engasjerte fjerdeklassinger som hadde en annerledes skoledag.

    26. februar 2014

Kontakt oss