Samarbeid mot svart økonomi

Alliansen "Samarbeid mot svart økonomi" skal arbeide holdningsskapende og forebyggende. Samarbeidspartene har en felles erkjennelse av at svart økonomi er et betydelig samfunnsproblem. Vi vil bidra til en utvikling i arbeids- og næringsliv som gir like konkurransevilkår, gode arbeidsplasser og virksomheter som etterlever lover og regler.

Nyheter

Kontakt oss