Samarbeid mot svart økonomi

Alliansen "Samarbeid mot svart økonomi" skal arbeide holdningsskapende og forebyggende. Samarbeidspartene har en felles erkjennelse av at svart økonomi er et betydelig samfunnsproblem. Vi vil bidra til en utvikling i arbeids- og næringsliv som gir like konkurransevilkår, gode arbeidsplasser og virksomheter som etterlever lover og regler.

Nyheter

  • Ikke brenn deg - svart økonomi er en tyv

    I sommer har Samarbeid mot svart økonomi i Vestfold en kampanje som heter "Ikke brenn deg – Svart økonomi er en tyv". Her viser vi hvordan man kan unngå å brenne seg på svart økonomi, enten man er arbeidstaker eller forbruker.

    24. juni 2014

Kontakt oss