Nyhetsarkiv

  1. Finn lærling

    16. januar 2017 | Kompetanse og utdanning, Vestfold, Yrkesopplæringsnemda

    Her er en nettsiden som gjør det enkelt å finne ledige lærlinger og kontaktpersoner.

  2. Møter i 2016

    11. januar 2016 | Yrkesopplæringsnemda

    Velkommen til våre formøter på Ås og de offentlige møtene på fylkeshuset