Program

Konferaniser: Kristin Saga

fredag 7. mar. 2014
Tid Foredrag/foreleser Sted
09:00 - 10:40 Sesjon 1 Læring for livet Rica Hotel Alta
 • Velkommen ved Marit Helene Pedersen, regiondirektør NHO Finnmark
 • Læringslivet ved Kristin Skogen Lund, administrerende direktør NHO
 • Tidlig start ved Mari Rege, professor, Universitetet i Stavanger
 • Læringsveien ved Lisbeth Isaksen, fylkesråd for kompetanse Finnmark fylkeskommune
 • Læringsliv bidrar til næringsliv - hva er universitetets rolle? ved Anne Husebekk, rektor UiT Norges Arktiske Universitet
 • Nuddelromantikk ved Ola Magnussen Rydje, leder Norsk Studentorganisasjon
 • Den første og eneste kvinnen som har vunnet det 100 mil lange Finnmarksløpet, Inger-Marie Haaland
Rica Hotel Alta
10:40 - 11:00 Pause

Kaffe og wrap

11:00 - 12:35 Sesjon 2 Læring i arbeidslivet
 • Kompetent ungdom inn i industrien ved Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri
 • Mat til verden " Fra Loppa til Beijing" ved Roger Pedersen, fabrikksjef Grieg Seafood Finnmark AS
 • "Læretid i spenning" ved Inger Lise Mathisen, markedssjef Gagama Elektro AS
 • LOSA - Mission impossible ved Geir Stian Høyen, Nordkapp maritime fagskole og videregående skole
 • Industrielt, langsiktig fellesløft for rekruttering: Industrikullet, ved Bjørn Bjørgve, Industrial Coordinator & Public Relations Eni Norge
 • Gode rollemodeller gir motivasjon ved Lovise K. Landsem, rådgiver Nasjonalt senter for realfagsrekruttering
 • Kunnskap for konkurransekraft ved Monica Mæland, næringsminister

 

 

12:35 - 13:15 Lunsj

Stående buffet

13:15 - 15:00 Sesjon 3 Fremtidens læringsliv
 • Nord-Norge mot verdensklasse ved Jan-Frode Janson, konsernsjef Sparebank1 Nord-Norge
 • Videregående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekrutteringsmønstre ved Håkon Høst, NIFU
 • MOOC for arbeidslivet- Nye muligheter for kompetanseheving i Finnmark ved Bent Kure, seniorrådgiver Universitetet i Oslo
 • Det meste er kunnskap ved Martin Henriksen, stortingsrepresentant Arbeiderpartiet, Kirke, utdannings-og forskningskommiteen

Samtale på scenen: Et sømløst 13-årig skoleløp i Finnmark – hva må til?

Samtaleleder: Ole Erik Almlid

I samtalen deltar Stein Lier-Hansen, Martin Henriksen, Lisbeth Isaksen, Frank Bakke-Jensen, Ola Magnussen Rydje, Kari Lium og Trine Noodt.