Jernbanen gir store muligheter

- Jernbanen kommer til å spille en avgjørende rolle i den regionale utviklingen, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

Elisabeth Enger - En moderne jernbane - Årskonferansen 2015

Publisert 30.01.15

Årskonferansen 2015

Hun mener jernbanen vil være viktig for å koble sammen boligområder, næringsvirksomhet og kunnskapsmiljøer.

- Folk akseptere en reisetid på 35 til 40 minutter til jobb. Med en moderne jernbane kan du øke den tiden med 20 minutter. Det gir store utviklingsmuligheter.

Innenfor én time med tog knytter vi sammen store områder. Enger trekker frem Holmestrand som eksempel.

- Holmestrand har fått en ny giv. En ny jernbane betyr at Holmestrand ligger 45 minutter unna Oslo, sier jernbanedirektøren.

Se hele foredraget til Enger

"Jernbanen er nøkkelen til å koble sammen bolig og arbeidsplasser"

NHOs 7 forslag i byggesettet frem mot 2040

1.       Doble kapasiteten i kollektivtilbudet i rushtiden
2.       700 000 nye boliger trengs for å holde tritt med befolkningsveksten
3.       Nullutslipp fra landbasert transport i 2040
4.       Ett land med 100 kommuner, der ett byområde = én kommune
5.       Ett statsbudsjett til investeringer i vei og jernbane
6.       Økte investeringer i vei og bane må tas ut i form av effektivisering av annen offentlig infrastruktur.
7.       Halver planleggingstiden for å bygge vei og bane fra ti til fem år