Transport skal være en konkurransefordel

Målene for trygg og effektiv transport er både at den skal gjøre hverdagsreisen bedre og at den skal øke konkurransekraften til næringslivet, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på NHOs årskonferanse.

Ketil Solvik Olsen - Folk tar ikke bussen - Årskonferansen 2015

Publisert 30.01.15

Årskonferansen 2015

- Vi må gjøre noe med hverdagsreisene, ikke de reisene man tar en gang i året, fortsatte han. Samferdselsministeren var opptatt av at god infrastruktur påvirker måten vi tenker på. Det knytter bo- og arbeidsmarkeder sammen og får næringslivet til å agere på en annen måte.

Transportbehovet ikke forsvinner ved at vi unnlater å bygge ut infrastruktur.

- Tidenes satsing handler ikke bare om penger – vi må få løst problem raskere og finne bedre løsninger. Han fortsatte: Alle kan bruke penger, men det er viktigere å bruke pengene fornuftig og at man holder seg innenfor budsjett.

Se hele innlegget til Solvik-Olsen

Transportinfrastrukturen skal være et konkurransefordel for oss og ikke sånn som det har vært mange steder frem til i dag. 

Reformåret 2015

Ifølge samferdselsministeren vil 2015 bli det store reformåret. Det er etablert et infrastrukturfond og et vegselskap. Det skal gjennomføres en jernbanereform, bompengereform og lages en havnestrategi. Samferdselsdepartementet skal også jobbe for å redusere planleggingstiden og slå sammen Transnova og Enova.

Penger også viktig

Regjeringen har økt bevilgningene til samferdsel. Disse midlene skal brukes til å fornye infrastrukturen på bane og redusere vedlikeholdsetterslepet på veien.

- Hvis toget ikke går når det skal kan vi ikke oppfordre næringslivet å flytte transporten fra vei til bane. At togene går når de skal, er noe av det viktigste vi kan gjøre, sa Solvik-Olsen.

For første gang på lenge reduseres vedlikeholdsetterslepet på vei. Samtidig gis det oppstartsbevilgning til mange nye vegprosjekter. Flere prosjekter som i utgangspunktet har hatt høy bompengeandel kan startes opp med statlige bevilgninger, utdypet statsråden.

Ketil Solvik-Olsen avsluttet innlegget med å slå fast at:

- Transportinfrastrukturen skal være et konkurransefordel for oss og ikke sånn som det har vært mange steder frem til i dag.