Program

Finnmark vokser - fremtiden bygges nå

fredag 6. mar. 2015
Tid Foredrag/foreleser Sted
09:00 Velkommen til et Finnmark i endring Marit Helene Pedersen
09:15 Innovasjon som drivkraft for verdiskapning Tore Ulstein
09:35 Hvor mange blir vi i Finnmark? Marianne Tønnesen

09:55 Sentraliseringsgevinster i Finnmark? Øystein Berge
10:20 Infrastruktur og utvikling i havbruksnæringen i Finnmark Per Magne Bølgen
10:35 Speakers Floor Anders Opdahl

Spørsmål fra salen. Anders Opdahl leder spørsmålsrunden. På scenen : Tore Ulstein, Marianne Tønnesen, Øystein Berge, Per Magne Bølgen og Fylkesordfører Runar Sjåstad

11:00 Joint Barents Transport Plan gir muligheter - hva nå? Torbjørn Naimak
11:15 Utvikling av havner i Finnmark sett i lys av Nasjonal Transportplan og regjeringens nordområdestrategi Frode Kjersem
11:30 - 12:10 Lunsj

En stående buffet med Finnmarkstapas serveres i foajeen

12:20 Industri krever samferdsel på Nordkalotten Oddgeir Danielsen
12:35 Regjeringens svar på samferdselsutfordringene i nordområdene Bård Hoksrud
13:00 Samtale på scenen om samferdselsutvikling i Finnmark Anders Opdahl

På scenen: Helga Pedersen, Torbjørn Naimak, Frode Kjersem, Oddgeir Danielsen, Bård Hoksrud, Arvid Jensen og Stein Mathisen samtalen ledes av Anders Opdahl

13:20 - 13:35 Kaffepause
13:40 Fornuft, følelser og frivillighet Helga Pedersen
14:00 Kommuner for framtiden Jardar Jensen
14:20 Samisk kultur og identitet inn i kommunereformen Aili Keskitalo
14:40 Speakers Floor Anders Opdahl

Spørsmål fra salen. Anders Opdahl leder spørsmålsrunden. På scenen: Runar Sjåstad, Jardar Jensen, Aili Keskitalo og Kristina Hansen.  

14:55 - 15:00 Avslutning, oppsumering og vel hjem Arvid Jensen