Overlever næringslivet i Finnmark fremtiden?

Jobben til hver tredje nordmann kan bli erstattet av en robot innen 2030. I møte med denne utviklingen må vi ta kraftige grep for å sikre at alle har en jobb å gå til i fremtiden.

Publisert 20.01.16

Årskonferansen 2016

Samtidig byr de nye teknologiene på enorme muligheter for næringslivet. Vi kan skape større verdier med færre folk og hevde oss bedre i stadig tøffere internasjonal konkurranse. Vi kan få en ny gullalder for norsk industri og tjenesteproduksjon

Arbeidslivet er i fundamental endring og årene som kommer vil bli preget av digitalisering og automatisering. Det handler ikke om at det arbeidslivet vi kjenner i dag vil forsvinne, men at vi vil få en ny sammensetning av nytt og gammelt, en remix på veien mot det nye arbeidslivet.

Hvilken posisjon vil næringslivet i Finnmark ta i det nye arbeidslivet? 

Vil man etablere eierskap til endringene og sette seg i førersetet, eller vil Finnmark motvillig prøve å henge med i en utvikling som går så alt for fort?  

Norges alle fremste konkurransefortrinn har så langt vært høy kompetanse, et lærende arbeidsliv, selvstendige arbeidstakere og god teknologisk forståelse i arbeidsstyrken. Det nye nærings- og arbeidslivet stiller enda større krav enn tidligere til solid kompetanse i teknologi- og realfag.

Hvordan vil grunnskole og videregående skole i Finnmark ruste våre barn og ungdommer for dette teknologiske paradigmeskiftet. Vi må nesten regne med at konsekvensen av digitaliseringen og automatiseringen er at det stilles høyere krav til kompetanse, særlig innen teknologi og realfag.

Når bare 50 % av ungdommen i Finnmark fullfører videregående skole er det betimelig å stille spørsmål om det vil være mulig å henge med i det hele tatt. 

For å møte det nye arbeidslivet på en god måte er vi avhengige av en felles innsats fra både skole, næringsliv og offentlig sektor. Vi inviterer derfor til NHO Finnmarks Årskonferanse Remix torsdag 3. mars i Alta. Vi ønsker å presentere utfordringer, vise fram bedrifter som er godt i gang med å tilpasse seg det nye arbeidslivet, peke på alternative retninger og stimulere til debatt og innovative grep for Finnmark.