Program

torsdag 3. mar. 2016
Tid Foredrag/foreleser Sted
09:00 Velkommen Kristina Jullum Hagen, NHO Scandic Alta Scandic Alta
09:10 Remix 2016- det nye arbeidslivet Svein Oppegaard, Direktør NHO
09:25 Effekter av teknologiske endringer på norsk nærings- og arbeidsliv Aage Jostein Thunem, konserndirektør Sintef
09:40 Kongsberg Camera and Display Solutions, the “next” generation surveillance and observation sensor for 360° view. Thor Christian Helgerud, assisterende programsjef i Kongsberg
09:55 Digitalt lederskap - hva kreves ? Bente Sollid Storehaug, Administrerende direktør i ESV Digital, Nordic
10:30 - 11:00 Kaffepause med wraps
11:00 Vi må få folk ut i arbeid Simen Markussen, seniorforsker ved Frichsenteret
11:25 Utdanner vi ungdommen til det nye arbeidslivet? Runar Sjåstad, fylkesordfører i Finnmark
11:40 Tilbud og etterspørsel i arbeidsmarkedet Sigrun Vågeng, arbeids- og velferdsdirektør NAV
12:05 Utenforskapet- en trussel mot det nye arbeidslivet

Vi møter statssekretær Hanne Caroline Iversen FrP og stortingsrepresentant Kirsti Bergstø SV i debatt om utenforskapet og integrering. Hvordan skal vi unngå at deler av befolkningen står utenfor arbeidslivet og flere faller utenfor. Utfordringen gjelder så vel norsk ungdom som innvandrere og asylsøkere.

12:30 - 13:15 Lunsj

Vi serverer tapas lunsj med gode muligheter for mingling og gode samtaler

13:20 Digitalt og tilstede Jan-Frode Janson, konsernsjef i Sparebank1 Nord-Norge
13:35 Kommunikasjon og effektivisering Per Ivar Harila, administrerende direktør Byggtorget AS
13:50 Reindrifta - en tradisjonsnæring digitaliseres

Are Figved i Finnmark Rein og Stig Rune Smuk fra reinbeitedistrikt 7 viser oss hvordan digitalisering av reindriften øker kvaliteten i produksjonen.

14:10 Transparent bedriftskultur- et konkurransefortrinn i det nye arbeidslivet Svein Arild Steen-Mevold, administrerende Direktør i Scandic Norge
14:25 Vi er det nye arbeidslivet

Vi møter tre ambassadører  Silje Ingebrigtsen, Petter Bjørkli og Benedicte Langseth- Eide fra Agenda Nord-Norge sitt program "Lederstjerner i verdensklasse" i samtale med konferansier Kristina Jullum Hagen om net nye arbeidslivet

14:55 - 15:00 Oppsummering av årets konferanse Arvid Jensen, styreleder i NHO Finnmark