Ekstraordinært årsmøte NHO Finnmark

I henhold til vedtektene inviteres samtlige medlemmer til årsmøte i NHO Finnmark:

 Tirsdag 5. september 2017 kl. 13.30 Thon hotell Kautokeino

Styret i NHO Finnmark vedtok i styresak 22/2017 å innkalle til ekstraordinært årsmøte med gjeldende sak:

 STRUKTURERING AV NHO-REGIONENE FINNMARK OG

TROMS & SVALBARD

 Dagsorden med saksdokumenter legges ved innkallingen.

 Nye saker som medlemmer ønsker behandlet på årsmøte, må meldes til administrasjonen senest 14 dager (22.august 2017) før årsmøtet.

 For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at medlemmene selv må dekke reise og opphold.

Kontakt oss

Siren Storli

Seniorrådgiver

NHO Arktis

siren.storli@nho.no
Telefon
90944127