Program

onsdag 15. okt. 2014
Tid Foredrag/foreleser Sted
09:00 - 09:05 Åpning ved konferansier Børge Eieland KS
09:05 - 09:20 " Ringer i vannet" og ny IA-avtale

Rune Kvarme Nasjonal prosjektleder for Ringer i Vannet NHO Service og Bjørn Johansen LO sekretær i Finnmark

09:20 - 09:25 Film : "Mona mestrer jobben"

En film fra IA- Rådet i Finnmark

09:30 - 12:00 "Konge i eget liv "

Hvordan kan vi best mulig takle all verdens press, stress og omstillinger?

Ved professor Ingvard Wilhelmsen, Universitetet i Bergen, Haraldplass diakonale sykehus

11:45 - 13:00 IA- Satt i system

Tove Jensen Hammerfest Energi

12:00 - 12:45 Lunsj
13:00 - 14:00 Arbeidsglede og motivasjon

Relasjoner mellom mennesker, hvordan bli flinkere til å gi både ros og ris med Konsulent Cecilie Andvig, Andvig Consulting AS

14:00 - 14:15 Pause
14:15 - 15:00 "Arbeid som medisin"

Ved lege Olav Gunnar Ballo, Nordlys legesenter

15:00 - 15:05 Avslutning og vel hjem

Ved Børge Eieland KS Finnmark