Program

torsdag 15. okt. 2015
Tid Foredrag/foreleser Sted
09:00 Åpning ved konferansier Hege Persen, NHO Finnmark
09:05 IA- Avtalen innleder fra Tor Idar Halvorsen fra LO
09:25 "Mellom barken og veden" film fra IA-rådet i Finnmark
09:30 "Når vi står sterkt alene, står vi sterkest sammen" v/ Ingvard Wilhelmsen
12:00 - 12:45 Lunsj
12:45 "IA satt i system" ved Eirin Utsi Tine Meieriet Tana
13:00 "Arbeidsglede" ved Lucky Linda
14:00 - 14:15 Kaffepause
14:15 "Arbeid som medisin" ved Olav Gunnar Ballo,NAV Finnmark
14:55 Avslutning ved Hege Persen, NHO Finnmark