Program

torsdag 28. apr. 2016
Tid Foredrag/foreleser Sted
09:00 Velkommen

Åpning av konferansen med konferanseleder Hege Persen NHO Finnmark

09:05 Inledning til dagens tema

Distrikssekretær for LO Finnmark Bjørn Johansen setter rammer for dagens tema.

09:15 Kirkenes i omstilling

Et Kirkenes i omstilling byr på både utfordringer og muligheter, ordfører i Sør-Varanger kommune Rune Rafaelsen

09:30 Ringer i Vannet

Prosjektet "Ringer i Vannet",  rekrutterer ny arbeidskraft til bedriftene blant de som som har falt utenfor arbeidslivet,  ved nasjonal prosjektleder for Ringer i Vannet og fagsjef i Attføringsbedriftene Paal Haavorsen.

10:00 - 10:15 Kaffepuse
10:15 Omstilling gir mulighet for utvikling

ved Anne Inga Hilsen, forsker ved FAFO og førsteamanuensis ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

11:00 - 11:15 Kaffepause
11:15 Arbeidslivets supporterklubb

ved Bjørnar Olsen, psykologspesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi

12:00 - 13:00 Lunsj
13:00 "Ta tak"

Hvordan skal man "ta tak", ved Hanne Rosenberg og Marit Karlsen fra attføringsbedriften Aksis.

13:30 - 13:45 Kaffepause
13:45 "Ikke bland doktorn bort i helsa di"

ved Magnar Kleiven, lege og bedriftsøkonom.

14:55 - 15:00 Avslutning, oppsummering og vel hjem

Ved konferanseleder Hege Persen NHO Finnmark