Program

tirsdag 30. sep. 2014
Tid Foredrag/foreleser Sted
08:30 - 09:00 Registrering og Kaffe
09:00 - 09:05 Velkommen
09:05 - 09:20 Ressursgrunnlaget i Finnmark og mulighetene til å utnytte dem

Marit Helene Pedersen - regiondirektør i NHO Finnmark

09:20 - 10:00 Fremskrivninger, utviklingstrekk og drivkrefter

Øystein Berge - seniorrådgiver Cowi

10:00 - 10:40 "By og omland: Et dynamisk perspektiv på bo- og arbeidsmarkeder"

Anne Espelien - Partner,  Menon business economics

10:40 - 10:55 Pause med kaffe og wrap
10:55 - 11:15 Spørsmål fra salen

Ledes av Marit Helene Pedersen

11:15 - 11:30 Infrastruktur vises på bunnlinja

Gunnar Bragi Gudmundsson - regiondirektør Finnmark Cermaq

11:30 - 11:45 Alta kommune og kommunereformen

Laila Davidsen ordfører Alta kommune (H)

11:45 - 12:05 Vi gifter oss- hva er medgiften fra Sanner?

En samtale med to kommuner som har innledet et kommunesamarbeid Alf Jacobsen (Ap) ordfører i Hammerfest og Ragnar Olsen (Ap)  ordfører i Kvalsund

12:05 - 12:20 Hvordan vil det regionale politiske nivå se ut i framtida og med hvilke oppgaver?

Runar Sjåstad, fylkesordfører Finnmark Fylkeskommune

12:20 - 12:40 Samferdsel som grunnlag for effektive bo- og arbeidsmarkedsregioner

John- Ragnar Aarseth - statssekretær (H)

12:40 - 13:00 Oppsummering av dagen

Marit Helene Pedersen oppsummerer dagen sammen med de fire siste innlederne