Seminar i Alta: Nytt regelverk om offentlige innkjøp – dette må du vite!

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser trådte i kraft 1. januar 2017. Hva innebærer disse endringene i regelverket for offentlige anskaffelser for deg som bedrift eller for deg som offentlig innkjøper?

NHOs advokat og ekspert på offentlige anskaffelser Arnhild D. Gjønnes kommer til Alta. Fotograf: Moment studio

Leverer du varer og/eller tjenester til det offentlige? Vi oppdaterer deg på endringer i regelverket og gir deg råd for hvordan du kan benytte dialog i en offentlig anskaffelsesprosess til å skape nye markedsmuligheter.

NHOs advokat, Arnhild Gjønnes, gjennomgår regelendringene som er vedtatt og hvilke implikasjoner dette får for bedrifter. Hun orienterer også om nye terskelverdier, nye EØS-regler, økt krav til digital kommunikasjon og krav om bruk av lærlinger. Jon Kvalø fra Skatteetaten vil orientere om de 10 strategiske punkter som bidrar til et seriøst arbeidsliv.

Program 
13:00 - 13:10 Velkommen v/NHO Finnmark 
13:10 - 15:15 Nytt regelverk v/NHOs ekspert på offentlige anskaffelser, Arnhild Gjønnes Dialog, spørsmål og pauser underveis i programmet
15:15 - 15:30 Seriøst arbeidsliv - 10 strategiske punkter v/ Jon Kvalø i Skatteetaten

Dere blir oppdatert på:

 • Nytt anskaffelsesregelverk
 • Nye terskelverdier
 • Hvordan finner man oppdrag?
 • Tilbudets innhold
 • Anvendelsesområde for små og store anskaffelser
 • Hvordan planlegges og kunngjøres anskaffelser?
 • Dialog mellom oppdragsgiver og leverandør
 • Valg av anskaffelsesprosedyrer
 • Konkurransegrunnlag og kravspesifikasjon
 • Kvalifikasjonskrav og utvelgelse av leverandører
 • Egenerklæring som dokumentasjon på kvalifikasjonskrav
 • Tildelingskriterier
 • Kontraktsvilkår
 • Miljøkrav
 • Krav om bruk av lærlinger

Spørsmål eller tilbakemelding? Kontakt charlotte.lindquister@nho.no eller mobil: 922 12 830