Program

torsdag 30. okt. 2014
Tid Foredrag/foreleser Sted
09:00 - 09:45 Fakta og myter om seniorer i arbeidslivet

ved Bjørg Pedersen Nav Finnmark Arbeidslivssenter

09:45 - 10:00 Pause
10:00 - 10:45 Seniorstrategier som betaler seg

Ved Roger Moen, Senter for seniorpolitikk

10:45 - 11:00 Pause
11:00 - 11:45 Delmål 3 i praksis: Hvordan utvikle en god seniorpolitikk

Ved Roger Moen , Senter for seniorpolitikk

11:45 - 12:00 Avslutning og oppsumering