Årets IA-Konferanse trakk 140 deltagere

Som en del av tre-parts samarbeidet var NHO Finnmark med på å arrangere dagskonferansen "Et friskere arbeidsliv -  Arbeid er den beste medisin" i Alta torsdag 15. oktober.

Katrine Fugelli Simonsen, HR-koordinator i Grieg Seafood Finnmark. valgte å bruke dagen på årets IA- Konferanse. - Jeg har kommet for å høre andre bedrifters erfaringer med forebygging av sykefravær, og få gode ideer. Særlig ville jeg høre Eirin Utsi sitt foredrag om hvordan Tana Meierier har jobbet med inkluderende arbeidsliv, og Olav Gunnar Ballo sitt innlegg om arbeid som medisin, sa Simonsen. Foto: Ina Eliassen/ NAV Finnmark

Publisert 16.10.15

Finnmark

IA-Rådet består av partene i arbeidslivet hvor både arbeidstakersiden, arbeidsgiverne og staten er representert. I IA-Rådet i Finnmark møter representanter for NHO, KS, Akademikerne, YS, Unio, NAV, Arbeidstilsynet og LO. Arbeidslivssenteret er den utøvende parten i Finnmark med alle IA-Rådgiverne som arbeider mot både privat og offentlig sektor. Hvert år samler Arbeidslivssenteret IA-Bedrifter, de som vurderer å bli IA-Bedrifter og andre som er opptatt av et mer inkluderende arbeidsliv til en dagskonferanse. I år samlet vi 140 deltagere på Scandic Alta under tittelen "Et friskere arbeidsliv - Arbeid er den beste medisin" 

Vi fikk høre lege  Ingvard Wilhelmsen fra Universitetet i Bergen  snakke om viktigheten av holdninger og Eirin Utsi, Tine Tana om viktigheten av å sette IA-Arbeidet i system og aktiv ledelse av dette. Tor Idar Halvorsen fra LO poengterte viktigheten av å arbeide forebyggende og langsiktig med arbeidsmiljø. Linda Persen "Lucky Linda" fortalte om hvordan hun bevisst brukte arbeid og arbeidsglede til å holde seg frisk, og rådgivende lege i NAV Finnmark Olav Gunnar Ballo etterlyste en mer aktiv samfunnsdebatt om hvordan vi bruker sykelønnsordningene vår i dag.  Hege Persen fra NHO Finnmark var konferanseleder.

Årets innledere fikk frem både latteren og tårene hos konferansedeltagerne, og løftet fram viktige og alvorlige samfunnsspørsmål på en god og modig måte. Det er arrangørenes ønske at debatten går videre i både privat og offentlig sektor.